Cvičením pro individuální trénink zaměřeným na techniku, práci s míčem, jeho ovládání a přihrávání jsme se věnovali v cvičeních Fotbalové přihrávky ve slalomu nebo Obíhačka ve čtverci s přihrávkami, které se soustředí na schopnost hráčů okamžitě po odehrání míče reagovat vyražením a snahou zapojit se do další jednoduché kombinační spolupráce. 

Cvičení Spolupráce při fotbalovém slalomu je určeno pro dva hráče, například jako forma domácího úkolů v období vládních opatření proti koronaviru. Zvládnou ho hráči přípravek, mlaších žáků, starších žáků a dorostenců (U8-U19). Cvičení je možné zařadit i do rozcvičení nebo do průpravné části tréninku, pokud cvičení použijete pro celý tým.


V cvičení, které má 7 variant, se zaměřujeme na individuální techniku, práci s míčem a v některých variantách i na aktivní spolupráci dvojice spoluhráčů.

 

 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube


Cvičení určená pro dva hráče:

 

 

Cíl individuálního cvičení:

Cílem cvičení je zlepšit u hráčů techniku, práci s míčem a jeho ovládání ve slalomu, technické provedení přihrávek mezi dvojicí hráčů, včetně jejich načasování a následného přijmutí v různém postavení hráče, který přijímá míč. Herní činnosti jednotlivých hráčů jsou proloženy zatížením v podobě dynamického běhu, který je spojený s častou změnou směru a vyražením. 

 


Organizace individuálního cvičení: 

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 12x16 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- na horní straně herního prostoru jsou postaveny dvě přenosné branky
- rozestup dvou branek je 7 metrů
- v podélné ose herního prostoru je postaven slalom o 5 kuželech
- v dolní části herního prostoru jsou umístěny dvě zapichovací tyče
- tyče jsou u levého a pravého horního rohu 
- tyč je umístěna 4 metry od dolní strany a 2 metry od strany boční
- cvičení je určeno pro dva hráče (A) a (B)
- hráči stoji na horní straně herního v prostoru mezi brankami
- hráč (A) vlevo s míčem, hráč (B) vpravo

 

 

Popis individuálního cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A) s míčem
- hráč (A) přihrává do prostoru před před prvním kuželem na hráče (B)
- hráči (A) a (B) si míč postupně naraží prvním dotekem mezi kužely
- za posledním kuželem hráč (A) přijme míč
- s míčem u nohy dokola obíhá levou zapichovací tyč
- poté hráč (A) míč navádí míč směrem k brance 
- akci hráč (A) zakončuje do malé branky  
- po zakončení hráč vyráží do své výchozí pozice
- hráč (B) po poslední přihrávce vyráží a obíhá pravý dolní roh
- poté hráč (B) obíhá z vnější strany dokola zapichovací tyč
- poté hráč (B) maximálně intenzivně sprintuje do své výchozí pozice
- další cvičení zahajuje hráč (B)

 

  
Trenérské poznámky:

- cvičení je možné provádět ve dvojci hráčů nebo ve formě rodič-hráč
- podle zvolené formy je třeba nastavit intervaly zatížení a odpočinku
- ve variantách (2-4) doporučujeme použit 4-6 míčů 

 


 
Tipy na cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) postavení zapichovacích tyčí
(c) umístění a počet kuželů ve slalomu
(d) počet hráčů zapojených je možné zvětšit na 4, 6 nebo 8
- hráči cvičení mohou provádět "slabší" nohou
- branky na koncové čáře jsou nahrazeny kužely, hráč míč skrz kužely provádí

 


Pomůcky:

- 4x meta
- 2x přenosná branka (malá)
- 5 kužel
- 2x zapichovací tyč
- 6x míč
- případně rozlišovcí trika


TIP REDAKCE