Image I ve středu na stránkách trenérského portálu trenink.com publikujeme předělanou a aktualizovanou verzi článků z počátku fungování tohoto portálu, o kterém si myslíme, že si zaslouží Vaši pozornost. Vedení a ovládání míče se již věnovali vylepšené články Vedení míče v soubojích ze zóny do zóny nebo také Chyť si svoji myšku.

Cvičení má název Vedení míče skrz kužely a podobně jako články Nekonečný barevný slalom v prostoru a Anglická štvanice - hon na lišku je zaměřeno na ovládání a techniku s míčem, samotné vedení míče v co možná největší rychlosti a schopnost hráčů reagovat na pohyby ostatních protihráčů.

Cvičení je v závislosti na věkové kategorii a konkrétním cílu tréninkové jednotky vhodné zařadit do úvodní, průpravné nebo hlavní části tréninkové jednotky.


Cíl průpravného cvičení:

Cílem průpravného cvičení je zlepšit ovladání míče především u mladších hráčů, soutěživou formou přimět hráče pracovat s míčem největší možnou rychlostí, zlepšovat individuální schopnosti hráčů při vedení míče leou i pravou nohou, důležitá také je schopnost předvídat vyvoj herní situace a umět si správný prostor.

 

 


Popis průpravného cvičení:

- hrací plocha má tvar čtverce
- o straně 25 metrů (20, 30 metrů)
- po hrací ploše jsou rozmístěny dvojice kuželů ve vzdálenosti 1 m
- cvičení je určeno pro 8-16 hráčů
- mužstvo je rozdělno na dva stejně početné barevně rozlišené týmy
- každý hráč má svůj míč
- jeden tým pracuje, druhý tým odpočívá - IZ:IO 1:1
- hráči jednoho týmu mají za úkol v časovém limitu (20, 30, 45, 60) vteřin
- provést míč co největším počtem branek vytvořených z kuželů
- po časovém intervalu se sečte počet provedených branek a porovná se se soupeřem
- následně cvičí druhé družstvo a porovnáním výsledků známe skóre utkání
- počet utkání 3-8

Varianty:

- hráči soutěží v rámci družstva a vítězí hráč s největším počtem branek
- hráči po provedení míče brankou míč zašlapují a běží k jinému a cvičení se opakuje
- týmy provádějí cvičení společně
- hráči mohou soupeřům míč ukopnout
- hráči vedou míč "slabší" nohou
- hráči musí obejít jeden z kuželů branky o 360 stupňů
- týmy hrají hru současně, ale míč má jenom polovina z každého týmu, ti bez míče se snaží míč odebrat soupeři

Pomůcky:

- 20x mety (kuželky, kloboučky)
- 16x míč
- rozlišovací trika - 2 barvy

 

TIP REDAKCE