Image Kombinace přenesní hry z prostoru, kde bránící hráči vytváří tlak na míče s rychlým protiútokem, je jednou z nejnebezpečnější a především nejefektivnějších zbraní, které mají fotbalová mužstva ve svém arzenálu. Na stránkách portálu trenink.com vyšlo několik cvičení: například Rychlý protiútok 10:6 s hrou na 5 branek nebo Přenesení těžiště hry 3 přihrávkami.

Název dnešního článku je renášania hry zo zhusteného priestoru, autorem je Mgr. Marian Nincz, který v sočasné době studuje na doktoranském studiu FTVS UK Bratislava. Je tak prvním, který zareagoval na naši výzvu Hledáme autory a redaktory.

"Toto prípravné cvičenie je zamerané na nácvik prenášania hry zo zhusteného priestoru. Je určené pre kategórie od starších žiakov až po dospelých a zaraďujeme ho do hlavnej časti TJ, vhodné v predzápasovom tréningu," říká autor dnešního článku Mgr. Marian Nincz.

Cíl průpravného cvičení:

Nácvik prenášania hry zo zhusteného priestoru krížnou prihrávkou na nabiehajúceho obrancu, krajného záložníka. Hráči nacvičujú dynamické nabehnutie do voľného priestoru, presnosť a načasovanie prihrávky a dôrazné nabehnutie do zakončenia.Popis průpravného cvičení:

- cvičenie je predurčené pre všetkých hráčov mužstva
- hráčov a méty rozostavíme podľa nákresu
- z mét na polke ihriska na krajoch vytvoríme štvorce 15 x 15 až 20 x 20 m
- vo štvorcoch pracujú s loptou záložníci a útočníci (prihrávky, finty, nabiehanie, narážačky, ...)
- vedľa štvorcov sú u postranných čiar krajní obrancovia (môžu byť aj krajní záložníci)
- na pokyn trénera:
(a) PRAVÁ
(b) ĽAVÁ
- vyšprintuje hráč pri pravej (ľavej) postrannej čiare do voľného priestoru
- a hráč v ľavom (pravom) štvorci, ktorý má v tom okamihu loptu
- prenáša krížnou prihrávkou loptu na nabiehajúceho hráča
- všetci hráči z tohto štvorca vyšprintujú do zakončenia do určených priestorov
- IZ prispôsobujeme veku a vyspelosti hráčov

Varianty:

- do zakončenia vybiehajú len predurčení hráči
- krížna prihrávky ide po zemi alebo vzduchom
- vo štvorci hráči pracujú určeným spôsobom (na jeden dotyk, po prihrávke vykonajú určený cvik, ...)

Pomůcky:

- bránka 1x
- lopty 12x
- kužele 8x{comment}