Stylu fotbalu pojmenovanému Tiki-Taka, který je založený na krátkých přihrávkách, permanentním pohybu hráčů a charakteristickém způsobu držení míče, jsme se věnovali již v cvičení Tiki-Taka ve čtverci.     
 
Průpravné cvičení s názvem Tiki-Taka v kruhu je inspirováno tímto stylem, cvičení je vhodné do úvodní čáti tréninkové jednotky, zvládnou ho hráči žákovské věkové kategorie, náročnost je možné měnit velikostí herního prostoru.
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je naučit hráče kombinovat na malém prostoru, pomocí krátkých přihrávek a za neustáleho pohybu všech hráčů, kteří jsou zapojeni do kombinace. Po hráčích požadujeme hru na jeden dotek, předvídavost, schopnost kombinovat v přehuštěném prostoru a týmové pojetí hry. 
 
 

 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je kruh 
- kruh má poloměr 9 metrů 
- na obvodu je rovnoměrně postaveno šest met
- cvičeni je určeno pro sedm hráčů do pole
- šest hráčů je rovnoměrně rozestaveno u met na obvodu
- jeden z hráčů stojí ve středu herního prostoru
- jeden hráč na obvodu má míč  
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč s míčem (A)
- přihrává na středového hráče (B) 
- okamžitě po odehrání míče vbíhá hráč (A) do kruhu
- středový hráč (B) prvním dotykem přihrává hráči na obvodu (C)
- po odehrání míče běží hráč (B) na pozici hráče (C) na obvodu
- hráč (C) přihrává na rozehrávajícího hráče (A), který je uprostřed herního prostoru
- okamžitě po odehrání míče vbíhá hráč (C) do kruhu
- rozehrávající hráč (A) prvním dotykem přihrává na hráče (D) 
- po odehrání míče běží hráč (A) na pozici hráče (D) na obvodu
- cvičení se opakuje 
 
Varianty:
 
- lze upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
 
Pomůcky:
 
- 1x míč
- 6x mety (kloboučky, kužely)
- případně rozlišovací trika 
 
TIP REDAKCE