3D ANIMACE  Na stránkách portálu fotbalových trenérů www.trenink.com jsme se věnovali především správnému načasování přihrávek, například v cvičení Načasování přihrávky do běhu nebo Nekonečné přihrávky na diagonále, které probíhá na malém prostoru.
 
První díl seriálu s názvem Výměna místa s kombinací se zaměřuje především na výměnu místa, načasování přihrávek je součástí kombinace čtveřice hráčů. Cvičení je vhodné pro úvod tréninku. 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je nácvik kombinace čtveřice hráčů, která je doplněna o neustálou výměnu místa všech čtyř hráčů. Navíc krajní hráči na závěr každé kombinační akce vedou delší úsek míč. Během cvičení dbáme na správný výběr místa a načasování jak přihrávek, tak náběhu.    
 
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- rozměry jsou 15x20 metrů
- v herním prostoru je vyznačeno šest pozic:
(a) čtyři krajní pozice
(b) dvě středové pozice
- cvičení je určeno pro čtveřici hráčů do pole
- kteří jsou v těchto základních pozicích
(a) hráč (A) s míčem na první krajní pozici
(b) hráči (B) a (C) na středových pozicích
(c) hráč (D) na druhé krajní pozici, diagonálně od hráče (A)    
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje rozehrávající hráč (A)
- rozehrávající hráč krátce vede míč směrem na středového hráče (B)
- následně přihrává na hráče (B)
- okamžitě po odehrání míče přebíhá hráč (A) do druhého rohu kratší strany
- hráč (B) prvním dotykem přihrává na druhého středového hráče (C)
- který je v pohybu proti míči, který přihrával hráč (B)
- v tento okamžik je v pohybu po své kratší straně hráč (D)
- hráč (C) nahrává na hráče (D), který je v pohybu
- po odehrání míče si hráči (B) a (C) vymění pozice
- hráč (D) míčpřijme a dovede ho do opačného rohu
- cvičení se následně opakuje z druhé strany
- po určitém počtu opakování se mění role krajních a středových hráčů  
 
Varianty:
 
- lze upravit velikost herního prostoru (zmenšit/zvětšit)
- hráči míč vedou a přihrávají "slabší" nohu
- role hráčů se mění po časovém limitu (1,2) minuty 
 
Pomůcky:
 
- 6x mety (kloboučky, kužely)
- 4x míč
- případně rozlišovací trika