Průpravným cvičením, které je možné zařadit jako rozcvičení s míčem jsme se věnovali v článcích Fotbalové rozcvičení s míčem nebo Přihraj a vysprintuj za míčem, ve kterém se zaměřujeme na pohyb hráčů, kteří si buď vymění pozice ve dvojici nebo postupně rotují po všech pozicích.  

Cvičení Nekonečné přihrávky na diagonále je nenáročné svou organizací, ale současně hráči opakovaně provádí několik nejčastějších individuální herních hráčských činností jako je přihrávání, přijmutí a naražení míče, vyražení s míčem a jeho intenzivní vedení na krátkém úseku, změny směru pohybu a pohyb hráčů bez míče, po jeho odehrání.


Cvičení je vhodné použít pro rozcvičení ve fotbalovém tréninku. V průpravné hráči mohou pracovat v menších skupinkách, minimálním počtem pro cvičení jsou 4 hráči, aby hráči byl v častém kontaktu s míčem, tak se nedoporučuje, aby skupina neměla víc jak 6 hráčů.   

 

 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube


Tipy na fotbalové rozcvičení v malých skupinkách:

 

 
Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je zapracovat a připravit hráče na další zatížení v tréninkové jednotce pomocí několika základních herních hráčských činností jako je především práce s míčem, přihrávání, příjem a zpracování míče a pohyb bez míče na malém prostoru. Soustředíme se na na techniku provední jednotlivých přihrávek, ve většině případu   přihrávky probíhají prvním dotekem, který musí být perfektní. 

Hráči jsou během cvičení v neustálém kontaktu s míčem. Požadujeme, aby hráči po každém odehrání vyráželi do nové pozice maximální intenzitou.

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je čtverec 
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- čtverec má velikost 12x12 metrů
- na jedné z uhlopříček jsou postaveny dva kužely
- kužely jsou postaveny 3 metry od rohu
- cvičení je určeno pro 4 hráčů do pole (A-D):
(a) v pravém dolním rohu stojí hráči (A) a (B) - modří
(b) v levém horním rohu jsou hráči (C) a (D) - červení
- hráč (A) má u nohy míč 
 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A) s míčem
- dává dlouhou diagonální přihrávku na hráče (C) na druhé straně diagonály
- okamžitě po odehrání míče se hráč rozbíhá do prostoru levého kuželu
- hráč (C) z druhého zástupu míč naráží do prostoru kuželu, kam nabíhá rozehrávající hráč
- rozehrávající hráč (A) prvním dotykem míč vrací na hráče, který mu přihrával
- po odehrání míče přebíhá do druhého zástupu
- cvičení se opakuje z druhé strany
  

 

Tipy na cvičení pro 4 hráče:

 

  
Varianty:
 
- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) změnit tvar herního prostoru (obdélník/kosočtverec)
(c) změnit postavení kuželů na diagonále
- první přihrávka:
(a) je provedena autovým vhazováním
(b) jde vzduchem 
- hráči přihrávají "slabší" nohou

 

 

Pomůcky:
 
- 4x mety (kloboučky)
- 2x kužely (případně zapichovací tyče)
- 1x míč
 

 

TIP REDAKCE