3D ANIMACE  Na stránkách www.trenink.com jsme publikovali celou řadu cvičení se zaměřením na nácvik různých druhů přihrávek, za připomenutí stojí cvičení Dlouhá, krátka, dlouhá přihrávka nebo Tiki-Taka v kruhu.
 
Pátý díl seriálu s názvem Načasování a pohyb na jeden dotek navazuje na čtvrtou část a tuto čtvrtou variantu zjednodušuje. Cvičení je zaměřeno na rozvoj přihrávek na jeden dotek, sklepnutí míče, načasování přihrávky a správný výběr místa.
 
Cvičení je možné využít jak pro rozcvičení před utkáním, tak do úvodu tréninku. Zvládnou ho hráči kategorie mladších žáků a samozřejmě starší věkové kategorie.  
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je zapojit hráče do jednoduché kombinace na jeden dotek. V cvičení je kladen důraz na výběr místa, pohyb bezmíče a správné načasování přihrávek. Se zvyšujícím počtem opakování po hráčích požadujeme precizní technické provedení, hráči se musí koncentrovat na každou jednotlivou herní činnost.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- prostorem cvičení je obdélník
- obdélník má rozměry 8x15 metrů
- v herním prostoru jsou vyznačeny 4 pozice:
(a) rozehrávající hráč (A) a (E)
(b) levý bližší hráč (B)
(c) pravý vzdálenejší hráč (C)
(d) koncový hráč (D)
- cvičení je určeno pro 5-6 hráčů do pole
- míč má rozehrávající hráč
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (A)
- rozehrávajcíí hráč (A) přihrává na levého bližšího hráče na pozici (B)
- po odehrání míče se rozehrávající hráč (A) přesouvá na pozici hráče (B)
- hráč (B) míč prvním dotykem míč přihrává na druhého narážeče (C) 
- okamžitě po odehrání míče se hríč (B) uvolňuje do prostoru
- otáčí se do druhé strany než přihrával
- hráč (C) dává příčnou přihrávku na rozběhnutého hráče (B)
- hráč (C) zůstává na své pozici
- hráč (B) prvním dotykem přihrává na koncového hráče (D)
- po přihrávce se hráč (B) přesouvá na pozici (D)
- cvičení se opakuje z druhé strany 
- interval zatížení je 1-2 minuty
 
Varianty:
 
- hráči pro kombinaci používají "slabší" nohu
- je možné upravit velikost herního prostoru
- rozehrávající hráč cvičení zahajuje krátkým vedením míče
 
Pomůcky:
 
- 4x mety (kloboučky, kuželky)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE