3D ANIMACE  Kombinace v utkání je vždy variabilní, stejně jako v cvičeních Proměnlivá kombinace s výběrem místa  nebo také Tiki-Taka v kruhu, které je zaměřené na kombinaci v přehuštěném prostoru.    
 
Třetí část seriálu Výběr místa při kombinaci navazuje na druhou část, do kombinace jsou zapojeni tři hráči. Všechny části seriálu rozvíjí jendodotekovou kombinaci pomocí přihrávek na krátkou a střední vzdálenost s výběrem místa po odehrání míče a pohybem bez míče. 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je nácvik kombinace hráčů do trojúhelníku, s následným přenesením hry. Kombinace probíhá s omezeným počtem doteků, to vše s proměnlivým  řešením herní situace. Po hráčích požadujeme předvídavost, změnu rytmu hry, jednodotekovou kombinaci a střídání krátkých a dlouhých přihrávek. 
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je čtverec
- strana čtverce má délku 16 metrů
- ve čtverci je pomocí met vyznačen šestiúhelník
- na dvou protilehlých stranách je ve středu mety (A) a (D)
- na druhých dvou stranách jsou postaveny dvě mety (B) a (C), na druhé (E) a (F)
- ve středu jou ještě další dvě mety (G) a (H)
- celkem je uvnitř herního prostoru osm met (pozic)
- cvičení je určeno pro šest hráčů do pole
- hráči po jednom obsadí jednotlivé pozice (mety)
- dvě mety jsou neobsazené
- hráč na pozici (A) má k dispozici míč 
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (A) s míčem
- hráč (A) přihrává na nebližšího hráče (F)
- hráč (F) prvním dotykem přihrává na hráče (G) ve středu
- hráč (G) míč vrací na rozehrávajícího hráče (A)
- hráč (A) dává dlouhou přihrávku na nejvzdálenějšího hráče (D) 
- po odehrání míče míče přebíhá na jednu z volných pozici (E)
- další hráč prvním dotykem přihrává na nejbližšího hráče (G)
- kombinace do trojúhelníku se opakuje   
- déla cvičení je omezena:
(a) časovým limitem
(b) počtem dlouhých přihrávek 
 
Varianty:
 
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- hráči cvičení provádí povinně na dva doteky
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči po odehrání míče provádí obratnostní cvik (otočení, kotoul, ...)
 
Pomůcky:
 
- 1x míč
- 8x mety (kužely, kloboučky)
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE 
Přihrávky FC Barcelona ve čtverci (4.část)