AKTUALIZOVÁNO  Aktualizovaný příspěvek autorky a trenérky Moniky Polákové na stránkách web magazínu fotbalových trenérů www.trenink.com je jak je v jejím případě zvykem určen především pro trenéry mládežnických týmů, tentokrát je cvičení zaměřeno na techniku s míčem.

Článek má název Ovládání míč - chytání zadního hráče, popisuje jednoduché průpravné cvičení, kterým u hráčů budujeme schopnost vést, bezpečně a rychle ovládat míč v přehuštěném prostoru, rychle měnit směr vedení míče a reagovat na pohyb "svých" i soupeřových hráčů.

Cvičení je určeno především pro nejmladší kategorie fotbalistů, pobavit se s ním mohou ale i starší kategorie. Obvykle ho zařazujeme do průpravné části jako součást rozcvičení, opravdu pouze u těch nejmenších může být náplní hlavní části tréninkové jednotky.

Cíl průpravného cvičení:

Cílem průpravného cvičení pro nejmenší fotbalisty je naučit hráče ovládat míč v rychlosti a hlavně reagovat na pohyb svých i soupeřových obránců, úskalím se kterým se hráči musí vyrovnat jsou neustále se měnící situační podmínky během cvičení, rozestavení hráčů a také malý prostor na kterém se cvičení odehrává. Cvičení se zábavnou, soutěživou formou snaží o zvýšení motivace při tréninku techniky vedení a ovládání míče.Popis průpravného cvičení

- herním prostorem je čtverec vyznačený kužely
- velikost čtverce se odvíjí od počtu hráčů zapojených do cvičení
- cvičení je určeno minimálně pro 8 hráčů
- v tomto článku je cvičení popsáno pro 16 hráčů
- s počtem hráčů lze libovolně manipulovat
- hráči se rozdělí do čtyřčlenných týmů (A,B,C,D)
- jeden hráč z týmu má vždy míč a je samostatně
- zbývající tři hráči stojí v zástupu a drží se kolem pasu
- všechny zástupy a všichni hráči s míčem se pohybují libovolně po hrací ploše
- hráči s míčem vodí míč
- snaží se dotknout zad posledního hráče svého zástupu
- hráči pohybem zabraňují tomu, aby se hráč dotkl posledního hráče
- hráči v zástupu se od sebe nesmí odtrhnout
- v případě, že hráč s míčem se dotkne posledního hráče:
(a) zaujme jeho pozici posledního
(b) první hráč zástupu si vezme míč
(c) cvičení pokračuje
- pokud hráč s míčem zástup nechytí, tak se po (30,45,60,90) vteřinách vymění

Varianty:

- hráči vedou míč pouze "slabší" nohou
- hráči mohou chytat zcela libovolný zástup
- mužstvo je rozděleno pouze na dva barevná družstva (2 a 2 týmy)
- hráči mohou chytat jen dva své zástupy
- hráči v zástupu se drží pouze za jednu ruku
- zástup se může pohybovat pouze určeným způsobem (pozadu, bokem, cvalem)

Pomůcky:

- 4x mety (kužely, kloboučky)
- 4x míč (pro čtyři týmy)
- 16x rozlišovací triko (4 barvy pro 4 týmy)
 

 TIP REDAKCE 

 

Průpravné cvičení: Kombinuj 2:2 ve čtverci při rozcvičení