Předchozí šestá část seriálu pojmenovaného Herně-kondiční kruhový trénink s míčem je určena pro tři hráče, herním prostorem je opět trojúhelník, tentokrát rovnostranný. V rámci jednoho intervalu zatížení jsou všichni tři hráči na stanovišti kruhového tréninku aktivně zapojení do cvičení.   

Cvičení je vhodné použít během přípravného období, obsahuje čtyři varianty cvičení, které jsou v pořadí od nejjednoduššího po nejsložitější. Cílem stanoviště kruhového tréninku je vedle rozvoje herní kondice i schopnost hráčů přihrát po předchozím zatížení. 


Cíl kondičního cvičení:

Cílem cvičení určeného pro kruhový trénink je rozvíjet u hráčů schopnost přesné přihrávky a naražení míče na malém prostoru, po předchozím běžeckém zatížení. Běh bez míče je s několika změnami směru. Vedle toho se soustředíme na techniku a správné načasování přihrávky. Koncentraci na provádění požadujeme po aktivně zapojeném hráči, ale i po pasivně spolupracujících spoluhráčích. 

 

 

Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem je rovnostranný trojúhelník
- délka strany trojúhelníku je 12 metrů
- cvičení je určeno pro tři hráče do pole (A-C)
- u každého vrcholu stojí jeden hráč:
(a) u pravého dolního hráč (A)
(b) u horního hráč (B)
(c) u levého dolního hráč (C)
- hráč (A) má míč

 

 

Popis kondičního cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A) s míčem
- hráč (A) přihrává na hráče (B) 
- okamžitě po přihrávce vyráží hráč (A) směrem k hráči (B)
- poté je cílem oběhnout dva vrcholy trojúhelníku a vrátit se na svou pozici
- hráč (B) si mezitím vymění několik přihrávek s hráčem (C)
- v okamžiku kdy se hráč (A) vrátí na svou pozici, tak mu přihrává hráč (C)
- cvičení se opakuje od hráče (C) 

 

Model zatížení:

- interval zatížení = 45(60,90) vteřin 
- počet opakování na stanovišti = 3-5x 

 

Varianta 1

 

Chcete vidět další grafické varinty? Zaregistrujte se a přihlaste se!

Varianty:

- cvičení je možné provádět v opačném směru
- je možné upravit velikost herního prostoru (trojúhelníku)
- je možné provádět cvičení (přihrávky) "slabší" nohou
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 3x kužely (mety, kloboučky)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE