Rozvoji rychlostní vytrvalosti herní formou s míčem jsme se věnovali v cvičeních Kondiční naražení ve středním pásmu nebo Kondiční vedení míče s trojúhelníkem, ve kterém je klade důraz na intenzivní vedení míče, což podporuje rozvoj specifické rychlostní vytrvalosti.

Cvičení pojmenované Rychlostně-vytrvalostní žebřík s míčem rozvíjí specifickou herní rychlostní vytrvalost a vedle toho vedení míče při zatížení, obratnost práce s míčem, koordinaci během pohybu bez míče a schopnost provádět herní činnosti maximální dosažitelnou intenzitou.


Cvičení je organizováno soutěživou formou štafety, kdy hráči s míčem pokročí vždy o jeden stupínek žebříku vytvořeného ze zapichovacích tyčí. Cvičení je určeno pro 4 hráče. Cvičení lze využit i jako stanoviště kruhového tréninku, který má nastaveny delší intervaly zatížení s poměrem zatížení a odpočinku 1:3.  

 

TIpy na kondiční cvičenízaměřené na rychlost a obratnost:


Cíl kondičního cvičení:

Cílem kondičního cvičení je rozvoj rychlostně-vytrvalostních schopností hráčů ve spojitostí s vedením a ovládáním míče. V průběhu běhu bez míče hráč absolvuje krátké intenzivní běžecké úseky, s častými změnami směru běhu, s důrazem na obratnost a koordinaci. Cvičení je zakončeno delším, rovným intenzivním běžeckým úsekem, který hráč běží na maximum. 

 

 


 

Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem je podlouhlý obdélník
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- rozměry herního prostoru jsou 5x20 metrů
- v delší ose herního prostoru jsou 4 zapichovací tyče
- zapichovací tyče mají stejné rozestupy 4 metrů
- první zapichovací tyč je v 6 metrech herního prostoru (cca 1/3) 
- poslední čtvrtá tyč je 2 metry od koncové čáry
- cvičení je určeno pro 4 hráče (A-D)
- všichni hráči stojí ve středu levé kratší strany
- hráč (A) má u nohy míč
 


Popis kondičního cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) vede míč u nohy k první zapichovací tyči
- zapichovací tyč obchází a na úrovni první tyče míč zašlapuje
- po zašlápnutí míče hráč běží k poslední zapichovací tyči, kterou obíhá
- poté se sprintem vrací do své výchozí pozice
- v okamžiku, kdy je na úrovni první tyče, tak startuje hráč (B)
- hráč (B) běží bez míče na úroveň první tyče
- od této úrovně hráč (B) vede míč na úroveň druhé tyče
- druhou zapichovací tyč obchází a na úrovni druhé tyče míč zašlápne 
- po zašlápnutí míče hráč běží k poslední zapichovací tyči, kterou obíhá
- poté se sprintem vrací do své výchozí pozice
- v okamžiku, kdy je na úrovni první tyče, tak startuje hráč (C)
- cvičení se opakuje

 

 


Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) počet zapichovacích tyčí (3-6)
(c) rozestupy mezi zapichovacími tyčemi (zvětšit/zmenšit)
- maximální počet hráčů pracujících v jednom cvičení je 6
- hráči vedení míče provádí "slabší" nohou
- hráč po zašlápnutí míče provádí obratnostní/koordinační cvik
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 4x kužel (meta, klobouček)
- 4x zapichovací tyč (případně tréninková figurína)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE