Kondičním cvičením s míčem, které jsou organizovány štafetovou metodou, jsme se věnovali v cvičeních Fotbalová obratnostní štafeta s míčem a zakončením, ve kterém hráči intenzivně vedou míč, mění směr běhu, akcelerují a v závěrečné části cvičení zakončují akci do malé branky nebo Maximální rychlost práce s fotbalovým míčem ve štafetě, které probíhá soutěživou formou, čímž pomáhá hráče motivovat k maximálnímu výkonu.

Tréninkové cvičení s míčem Fotbalové narážečky v kříži ve vysoké intenzitě v sobě kombinuje intenzivní běžecké úseky, včetně významných změn směru běhu a herní složku v podobě přihrávek, naražení, přijmutí míče a jeho vedení. Po hráčích požadujeme, aby přes intenzivní běžecké zatížení prováděli veškeré činnosti maximálně precizně. 

Cvičení je určeno pro 5 hráčů, pro kategorie od starší přípravky až po mladší dorostence. U starších dorostenců a mužů, pokud chceme akcentovat kondiční složku, je třeba významněji zvětšit velikost prostoru cvičení. 

 

 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube

 

Tipy na kondiční cvičení s míčem:

 

 

Cíl kondičního cvičení:

Cílem cvičení je je rozvoj kondice v podobě herní rychlosti a rychlostní vytrvalosti s míčem. Rozvoj kondiční složky probíhá v podobě jednoduché kombinace mezi dvojicí hráčů, kdy je hráč je v zatížení po předchozím běhu ve vysoké intenzitě a druhý hráč se do kombinace zapojuje přihrávkou a naražením. Zaměřujeme se na rozvoj rychlosti, vyražení, akcelerace, ale i schopnosti brzdit a měnit směr, vše s míčem a to ať v podobě naražení, hry prvním dotekem, přihrávek na různou vzdálenost, tak i vedení míče, včetně obhození kuželu.

Po hráčích požadujme v průběhu krátkého úseku maximální intenzitu provádění.

 


Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry čtverce jsou 16x16 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- ve středu každé strany je postaven kužel
- v těžišti herního prostoru je postavena tréninková figurína
- cvičení je určeno pro 5 hráčů (A-E):
(a) u horního kuželu jsou hráči (A) a (B)
(b) u levého kuželu je hráč (C)
(c) u dolního kuželu stojí hráče (D)
(d) u pravého kuželu je hráče (E)
- hráč (A) je bez míče
- hráči (B), (C), (D) a (E) jsou s míčem u nohy

 

 

Popis kondičního cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) vyráží směrem k tréninkové figuríně
- figurínu obíhá po své pravé ruce a běží proti hráči (C)
- po oběhnutí figuríny přihrává hráči (A) hráč (C)
- hráč (A) prvním dotekem míč vrací zpět hráči (C)
- hráč (A) po naražení pokračuje proti hráči (C)
- hráč (C) přihrává hráči (A)
- hráč (A) míč přijme a vede ho na pozici hráče (C)
- hráč (C) po přihrávce vyráží k tréninkové figuríně 
- kterou obíhá po své pravé ruce
- cvičení se opakuje  

 

 

Trenérské poznámky: 

- cvičení probíhá v intervalu zatížení a odpočinku 1:4 
- cvičení je možné použít i jako cvičení kruhového tréninku pro 5 hráčů
- v cvičení je třeba pravidelně měnit/střídat směr provádění  
 

 

Tipy na kondiční cvičení bez míče:

 


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) tvar herního prostoru (obdélník, ...)
(c) postavení kuželů může být mimo střed každé strany
(d) tréninková figurína je mimo těžiště herního prostoru
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- hráč může první úsek k tréninkové figuríně běžet pozadu 
- po vyražení hráč provádí obratnostní cvik (kotou, otočku, ...)

 

Chceš vyzkoušet varianty 5 a 6? Podívej se na video na YouTube

 

Pomůcky:

- 4x meta
- 4x kužel
- 1x tréninková figurína
- 4x míč
 

TIP REDAKCE