Na stránkách portálu fotbalových trenérů www.trenink.com vyšel v předcházejících měsících článek na aktuální téma, který řešil problematiku Rozvoje rychlostních schopností hráčů fotbalu.
 
Dnešní článek s názvem Reaguj a vyraž, jeho autorem je trenér Jiří Formánek, navazuje na problematiku rozvoje rychlostních shopností fotbalistů a měl by být inspirací pro obměnu cvičení při rozvoji rychlosti, reakce a koordinace.
 
Cvičení je určeno pro všechny věkové kategorie od přípravek po dospělé. Cvičení je nutné zařadit na začátek hlavní části tréninku, kterému musí předcházet důkladné rozcvičení.
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem rychlostně-kondičního cvičení je je rozvoj rychlostně-koordinačních schopností hráčů, který je spojen se schopností hráčů rychle a pohotvě reagovat na podněty. V případě tohoto cvičení na barevné mety. 
 
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- obdélník má rozměry 5x15 minut
- v ose delší strany herního prostoru jsou rozestavěny čtyři mety
- každá meta má jinou barvu (červená, zelená, bílá, modrá)
- cvičení je určeno hráče do pole
- hráči do pole jsou rozdělení na dvě skupiny
- vlastního cvičení se účastní vždy dvojice, po jednom hráči z každého týmu
- hráči stoji proti sobě, uprostřed delší strany herního prostoru
- cvičení probíhá bez míče
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- cvičení zahajuje trenér
- trenér vykřikne barvu jednoho ze čtyř kuželů
- hráči reagují na stanovenou barvu
- obíhají kužel z vnější strany
- tak aby měli před sebou delší úsek sprintu ke kratší straně herního prostoru
- v průběhu cvičení jetřeba dodržet správný interval zatížení a odpočinku
 
 
Varianty:
 
- hráči startují zády k sobě
- hráči startují z různých poloh (sed, leh, klik, ...)
- je možné upravit velikost herního prostoru
 
Pomůcky:
 
- 4x mety na vyznačení herního prostoru
- 4x barevně odlišené mety
- rozlišovací trika (2 barvy)
 
TIP REDAKCE