Rychlostně-obratnostní cvičení s názvem Reaguj a vyraž navazuje na problematiku rozvoje rychlostních schopností fotbalistů a měl by být inspirací pro obměnu cvičení při rozvoji rychlosti, reakce a koordinace, této problematice jsme se věnovali v rámci aktuálního tématu v článku s názvem Rozvoje rychlostních schopností hráčů fotbalu
 
Cvičení je určeno pro všechny věkové kategorie od přípravek po dospělé. Cvičení je nutné zařadit na začátek hlavní části tréninku, kterému musí předcházet důkladné rozcvičení. Cílem je zaměřeno na rozvoj vyražení, reakce na vnější podnět, sprint se změnou směru běhu a soubojové chování v situaci jeden na jednoho. Po hráčích požadujeme maximální intenzitu provedení, současně je třeba striktně dbát správného poměru intervalu zatížení a odpočinku. 


Tipy na rychlostní cvičení: 

 

 
Cíl kondičního cvičení:

Cílem rychlostně-obratnostního cvičení e rozvoj rychlostně-obratnostních a koordinačních schopností hráčů, který je spojen se schopností hráčů rychle a pohotově reagovat na podněty a rozhodovat se tak, aby se hráč co nejrychleji dostal do požadované cílové zóny. V průběhu cvičení jsou hráči ve vzájemném kontaktu a probíhá mezi nimi sprintérský souboj jeden na jednoho, v některých okamžicích rameno na rameno.

 


Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- obdélník má rozměry 5x15 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- na kratších stranách jsou pomocí kuželů vyznačeny koncové zóny
- koncové zóny jsou hluboké 1,5 metrů a jsou po celé šířce
- v ose delší strany herního prostoru jsou rozestavěny čtyři mety
- každá meta má jinou barvu (červená, zelená, bílá, modrá)
- rozestupy mezi metami jsou 3 metry
- cvičení je určeno hráče do pole
- hráči do pole jsou rozdělení na dvě skupiny (červení/modří)
- vlastního cvičení se účastní vždy dvojice, po jednom hráči z každého týmu
- hráči stoji proti sobě, uprostřed delší strany herního prostoru
- cvičení probíhá bez míče

 

 
Popis kondičního cvičení:

- cvičení zahajuje trenér
- trenér vykřikne barvu jednoho ze čtyř kuželů
- hráči reagují na stanovenou barvu kuželu
- obíhají kužel z vnější strany
- tak, aby měli před sebou delší úsek sprintu
- ke kratší straně herního prostoru
- do koncové boční zóny
- oba hráči sprintují do stejné koncové zóny

 

 

Trenérské poznámky:

- v průběhu rychlostního cvičení je třeba dodržet správný interval zatížení a odpočinku
- hráče je třeba vybízet k tomu, aby byli aktivní v souboji jeden na jednoho

 

 
Tipy na cvičení rozvíjejí rychlost práce s míčem:

 

 
Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) rozestupy středových met (menší/nerovnoměrné) 
- hráči startují zády k sobě
- hráči startují z různých poloh (sed, leh, klik, ...)
- cvičení může probíhat s míčem 


Pomůcky:

- 8x mety na vyznačení herního prostoru a koncových zón
- 4x barevně odlišené mety
- rozlišovací trika (2 barvy)
- případně míč 


TIP REDAKCE