3D ANIMACE  "Startovní rychlost, rychlost reakce a schopnost hráčů reagovat na pohyb protihráče s míčem nebo bez něj. To jsou časté nedostatky, na které se u svých svěřenců pokoušíme odstranit," říká autor dnešního dílu seriálu.
 
Čtvrtá část seriálu Vyražení hráče s míčem při přihrávání svou podobnou organizací navazuje na první díl. Cílem cvičení je rozvoj startovní rychlosti, ale hlavně rychlost vedení míče a reakce hráče, který musí reagovat na pohyb protihráče s míčem od startovní čáry.
 
Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie od přípravek až po dospělé. Cvičení zařazujme na začátek hlavní části tréninkové jednotky. V průběhu cvičení je třeba dodržovat správný poměr mezi zatížením a odpočinkem.
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem rychlostně-kondičního cvičení je vedle rozvoje startovní a částečně sprinterské rychlosti především rozvoj rychlosti reakce hráčů, schopnost rychlého vedení a ovládání míč, který musí mít oba hráči plně pod kontrolou.
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- prostorem cvičení je obdélník 20x10 metrů
- na obou koncích herního prostoru jsou postaveny dva čtverce
- o rozměrech 5x5 metrů 
- jeden ze čtverců je startovní
- druhý čtverec pak cílový
- cvičení je určeno pro dvojici hráčů
- oba dva hráči stojí ve startovním čtverci
- hráč s míčem stojí čelem k cílovém čtverci
- ve středu nejvzdálenější strany
- hráč bez míče stojí zády k cílovému čtverci
- ve středu nejbližší strany, čelem k hráči s míčem
- v rozích bližší strany jsou připraveny míče 
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- hráč s míčem zahajuje akci přihrávkou na svého soupeře
- ten míč prvním dotykem vrací
- přihrávání probíhá do té doby než se hráč na první startovní čáře rozhodne vyrazit
- ve chvíli kdy vyrazí, tak vede míč k cílovému čtverci
- hráč bez míče musí reagovat na pohybhráče s míčem, 
- okamžitě po vyražení si vybírá jeden z připravených míčů 
- vyráží k míči, který převezme 
- a vede ho k cílovému čtverci 
- po doběhnutí ke koncovému kuželu pokračuje další stálá dvojice
- další série cvičení pokračuje z opačného čtverce
 
Varianty:
 
- lze upavit velikost herního prostoru/délku běžeckého úseku
- lze upravit velikost čtverců 
- hráči si míč přihrávají:
(a) házejí si ho rukou
(b) míč si přihrávají vzduchem na jeden dotek
- hráči si míč přihrávají "slabší" nohou
 
Pomůcky:
 
- 8x mety (kuželky, klboučky, zapichovací tyče)
- 3x míč (pro dvojici hráčů)
- rozlišovací trika (2 barvy)
 
 TIP REDAKCE