Podobně jako rychlostní cvičení Startovní rychlost s a bez míče, tak i cvičení Vyveď míč, přihraj a vysprintuj je zajímavé tím, že dva současně pracující hráči spolu během cvičení spolupracují, ale každý provádí jinou činnost a probíhají jiný běžecký úsek. Pravidelně se během cvičení střídají.

Článek je inspirován tréninkovým cvičením z mládežnické akademie FC Chlesea, odkud jsme na stránkách www.trenink.com publikovali například cvičení Připrav si zakončení středem. V cvičení se vedle startovní rychlosti a rychlosti lokomoce věnujeme také přijmutí míče a jeho rychlému ovládání s častými změnami směru vedení.

Cíl kondičního cvičení:

Cílem rychlostně-koordinačního cvičení je rozvoj rychlosti reakce, rozvoj startovní a sprinterské rychlosti, rychlé práce s míčem a jeho ovládání. Cvičení kombinuje kondiční a herní složku, se zaměřením na schopnost přesně přihrát po intenzivním vedení míče. Hráči v cvičení musí přesně přihrát, přijmout míč a vyrazit po odehrání míče. Hráči s míčem i bez míče provádí změny směru na malém prostoru. 

 

 

Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem kondičního cvičení je obdélník
- rozměry prostoru cvičení jsou 8x12 metrů
- horní rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí zapichovacích tyčí
- dolními rohy herního prostoru jsou dva kužely
- na delších stranách jsou 3 metry před dolními kužely postaveny další dva kužely
- cvičení je určeno minimálně pro 8 hráčů
- hráči jsou rozdělení na dvě stejně početné skupiny hráčů (A) a (B)
- skupina hráčů (A) je v levém dolním rohu
- skupina hráčů (B) stojí v pravém dolním rohu
- hráči ve skupině (A) mají každý u nohy míč
 

 

Popis kondičního cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- s míčem u nohy vyráží k pravému třímetrovému kuželu 
- ve stejný okamžik na jeho pohyb reaguje hráč (B)
- hráč (B) běží k levé horní zapichovací tyči
- kterou obíhá po své levé ruce
- hráč (A) dává dlouhou přízemní přihrávku do prostoru před levou zapichovací tyč
- okamžitě po přihrávce hráč (A) sprintuje směrem k pravé zapichovací tyči
- hráč (B) míč přijme a maximálně intenzivně ho vede do zástupu hráčů (A)
- hráč (A) zapichovací tyč obchází a maximálně intenzivním sprintem běží k zástupu hráčů (B)
- hráči přestávají běžet na úrovni třímetrového kuželu
- cvičení se opakuje

 

Varianta 1

 


Tip pro trenéry:

- během cvičení je třeba dodržovat zásady rozvoje rychlostních schopností hráčů
- je třeba dodržovat správný interval zatížení a odpočinku    


Tipy na související cvičení:

 

Varianta 2

 

Varianty:

- je možné upravit velikost prostoru cvičení (zvětšit/zmenšit)
- hráči míč vedou a přihrávají "slabší" nohou
- hráči si v cvičení kužely a zapichovací tyče obhazují
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube


Pomůcky:

- 2x zapichovací tyč
- 4x kužel
- 4x míč
- případně rozlišovací trika


TIP REDAKCE