Nácviku rychlých protiútoků jsme se věnovali v herních cvičeních Rychlý protiútok ze středového kruhu, které rozvíjí u týmů, který získal míč ve středu hrací plochy schopnost využít ofenzivního postavení soupeře a naučit se přímočaré a efektivní řešení této situace nebo průpravná hra Hraj pouze dopředu, ve které jde o nácvik rychlého přechodu do útočné fáze bez pomocných příčných a zpětných přihrávek.

Herně-kondiční cvičení pojmenované Opakovaný a intenzivní protiútok 2:2 v sobě kombinuje nácvik řešení situace 2:2 při rychlém protiútoku z úrovně poloviny hrací plochy a kondiční složku rozvíjející herní intervalovou metodou rychlostně vytrvalostní schopnosti hráčů.    

Herně cvičení zařazujeme - obvykle v přípravných obdobích - do hlavní části tréninkové jednotky. Herní cvičení je kondičně velmi náročné, proto je třeba dbát zásad intervalového zatěžování, včetně poměru zatížení a odpočinku. Cvičení je určeno pro 8-20 hráčů do pole a dva brankáře. Cvičení zvládnou hráči žákovské kategorie nebo dorostenci a dospělí.

 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube

 

Tipy na řešení soubojů dva na dva:

 

 

Cíl herně-kondičního cvičení:

Cílem herně-kondičního cvičení je naučit hráče řešit rychlý protiútok v situaci dva na dva (2:2), kdy dvojice útočníků využívá nezformované obrany soupeře a počty obránců a útočníků jsou vyrovnané. Cvičení zahajuje brankář útočících, který dlouhou přihrávkou uvolňuje jednoho ze dvou spoluhráčů, kteří mají za cíl prosadit se  v situaci 1:1, 1:2, 2:1 nebo 2:2. Cílem každé jednotlivé akce je od útočících hráčů vstřelit branku. Bránící hráči se poziční hrou, dostoupením, vytlačením hráče do nevýhodné pozice, zblokováním střely nebo konstruktivním odebráním míče snaží zabránit vstřelení branky, případně zakládají vlastní útočnou akci.

Podle zvolené varianty se hráči buď pravidelně střídají jak v pozici bránících, tak útočících hráčů s míčem. Nebo naopak útočníci a ofenzivní hráči neustále útočí a obránci stále brání. 

 

 

Organizace herně-kondičního cvičení:

- prostorem cvičení je plocha o velikosti 40x55 metrů
- rohy a polovina hrací plochy je vyznačena pomocí kuželů
- na kratších koncových stranách jsou ve středu postaveny velké branky
- na kratších brankových čarách je 10 metrů od každého rohu postaven kužel
- cvičení je určeno pro:
(a) 2 brankáře (G a H)
(b) 8 hráčů červeného týmu (A-D)
(c) 8 hráčů modrého týmu (K-N)
- v levém horním rohu jsou dva hráči (A)
- u levého horního středového kuželu jsou hráči (K)
- u levého dolního středového kuželu stojí hráči (L)
- v levém dolním rohu jsou hráči (B) 
- v pravém horním rohu jsou dva hráči (M)
- u pravého horního středového kuželu jsou hráči (C)
- u pravého dolního středového kuželu stojí hráči (D)
- v pravém dolním rohu jsou hráči (N)
- na levé straně tvoří dvojici:
(a) útočníku hráči (A) a (B)
(b) obránců hráči (K) a (L)
- na pravé straně tvoří dvojici:
(a) útočníku hráči (M) a (N)
(b) obránců hráči (C) a (D)
- hráč (G) má míč
- u branek je dostatek dalších míčů

 

 

Popis herně-kondičního cvičení:

- cvičení zahajuje brankář (G)
- brankář (G) rozehrává na jednoho z útočníků (B)
- přihrávku musí útočník (B) přijmout na vlastní polovině
- v okamžiku přihrávky startuje i druhý útočník (A), tak obránci (K) a (L)
- cílem dvojice útočníků (A) a (B) je vstřelit branku
- bránící dvojice (K) a (L) se:
(a) poziční hrou, 
(b) dostoupením, 
(c) vytlačením hráče s míčem do nevýhodné pozice, 
(d) zblokováním střely nebo 
(e) konstruktivním odebráním míče,
- zabránit vstřelení branky
- v případě zisku míče obránci zakončení probíhá do branky rozehrávajícího brankáře
- po skončení akce se:
(a) hráči (A) a (B) řadí za hráče (C) a (D)
(b) hráči (K) a (L) přesouvají na pozice (M) a (N)
- další akci zahajuje brankář (H)  

 


Trenérské poznámky:

- interval zatížení a čas pro zakončení by neměl přesáhnout 12 vteřin
- interval odpočinku by měl simulovat reálné podmínky hry
- měl být dostatečně krátký na to, aby udržel vysokou intenzitu hry,
- v tomto případě je zvolen 1:3
- je možné aplikovat i 1:2 nebo 1:4-5
- počet opakování v jedné sérii by měl být minimálně 8x, případně až 12x-16x  
- je možné provádět v jedné nebo více sériích 2-4x
- podle záměrů a cílů trenéra může brankář rozehrávat po zemi nebo vzduchem
- delší hrací plocha:
(a) snižuje intenzitu, naopak zvyšuje naběhanou vzdálenost
(b) dává větší prostor obráncům zabránit vstřelení branky 


Tipy na soubojová cvičení situace tři na tři:


Varianty:

- je možné upravit:
(a) délku herního prostoru (zkrátit/prodloužit)
(b) šířku herního prostoru (užší/širší)
(c) změnit umístění čáry pro úvodní přihrávku
(d) změnit postavení branek mimo osu hrací plochy
- výchozí pozice hráčů na brankové čáře:
(A) útočníci na krajních pozicích, obránci na vnitřních pozicích
(B) útočníci a obránci se na pozicích pravidelně střídají
(C) obránci na krajních pozicích, útočníci na vnitřních pozicích
(D) útočníci na krajní a vnitřní pozici jedné straně, obránci na straně druhé
- je možné prodloužit/zkrátit interval zatížení nebo odpočinku
- v případě, že trenér nemá k dispozici brankáře, existuje varianta s malými brankami 


Pomůcky:

- 2x branka
- 10x kužel (meta)
- 18x míč
- 16x rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE