Inspirováni tréninkovým procesem mládežnické akademie FC Barcelona jsme byli například v seriálu pěti cvičení s názvem Kombinace v okolí pokutového území, která jsou vhodná pro skupinový trénink nebo pro trénink s malým počtem hráčů.

Cvičení Diagonální jednodoteková kombinace je, podobně jako cvičení Přihrávky a rotace v trojúhelnících nebo Vnitřní obíhačka, určeno pro týmové rozcvičení ve skupinách.  Cílem je nácvik střídání rytmu přihrávek a naražení prvním dotykem.

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je v rámci rozcvičení rozvíjet schopnost hráčů spolupracovat při jednodotekové kombinaci na malém prostoru s následným přenesením hry pomocí přízemní diagonální přihrávky a opakované zapojení se do jednoduché přízemní kombinace. Ve variantě cvičení je možné do nácviku zapojit autové vhazování.

 


Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 20x12 metrů
- v rámci herního prostoru je vyznačeno 6 pozic
- pro akci vpravo tři, pro akci vlevo tři
- cvičení je určeno pro 8 hráčů
- pozice hráče (A) a (D) je na základní čáře, 5 metrů od rohu
- pozice hráče (B) je 5 metrů před pozici hráčů (A) a (D)
- pozice hráče (C) je v protilehlém rohu
- obdobně na druhé straně
- cvičení probíhá střídavě z levé a pravé strany
- hráči (A) a (D) mají míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A) z levého zástupu krátkou přihrávkou na hráče (B)
- hráč (B) první dotykem naráží míč do prostoru před sebe
- okamžitě po naražení se hráč (B) otáčí a běží proti hráči (C)
- hráč (A) dává dlouhou přízemní přihrávku na hráče (C)
- hráč (A) se po přihrávce staví na pozici hráče (B)
- hráč (C) prvním dotykem naráží na rozběhnutého hráče (B)
- poté hráč (C) vyrazí podél kratší strany herního prostoru
- hráč (B) naráží prvním dotykem míč na hráče (C)
- po naražení jde hráč (B) na pozici hráče (C)
- hráč (C) míč přijme a vede ho podél kratší strany herního prostoru
- poté se řadí do druhého zástupu rozehrávajících hráčů
- hráč (A) z pravého zástupu zahajuje cvičení v okamžiku kdy přijme míč hráč (C)  

 

Varianta 1:

 

Zaregistrujte se a přihlašte pro další grafické varianty cvičení!

 

Varianty:

- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- cvičení je zahájeno autovým vhazováním
- hráč (B) před zahájením akce provádí klamavý pohyb od rozehrávajícího
- diagonální přihrávka jde od hráče (A) vzduchem
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- cvičení může být určeno maximálně pro 10 hráčů
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 4x mety
- 4x kužely
- 4x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE