Cvičením a hrám pro úvodní část tréninku nebo jako cvičení, které jsou součástí lehčího pozápasového tréninku, jsme se v případě hráčů kteří odehráli utkání, věnovali v cvičeních Ping-pong prvním dotekem nebo Načasovaná přihrávka do běhu, ve kterém je kladen velký důraz na přesnost a načasování přihrávek, kombinaci a komunikaci mezi hráči.   

Soubor čtyř technických cvičení s názvem Hlavičkovaná, překopávaná, obíhačka a nohejbal je, podobně jako cvičení Přebírání míče dovnitř a ven ze čtverce, je určen pro průpravnou část tréninku, případně jako náplň pozápasového tréninku, se zaměřením na spolupráci, práci s míčem a techniku. Autorem cvičení je trenér Vít Caudr, který vede jako hlavní trenér věkovou kategorie U15 v FK Meteor Praha VIII a současně je organizátorem letního fotbalového kempu.  

 

Tipy na cvičení určena pro úvod tréninku:

 

Cíl průpravných cvičení:

Cílem průpravných cvičení je nácvik techniky hlavičky nebo kopu před, respektive po dopadu míče, kopy hráči provádí placírkou nebo nártem. V cvičení si hráči vyzkouší kopy v různých pozicích, po netypických odrazech a na různou vzdálenost, s různou razancí. V závislosti na věku hráčů je možné upravovat a modifikovat pravidla cvičení, především s ohledem na počet doteků a dopadů.  

 

 

Organizace cvičení: 

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry jsou 10x4 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met 
- ve středu herního prostoru je postavena přenosná branka
- cvičení je určeno pro 6 hráčů (A-F):
(a) první modrý tým tvoří hráči (A-C)
(b) druhý zelený tým je složen z hráčů (D-F)
- jeden tým k dispozici míč 

 


Hlavičkovaná

- cvičení zahajuje hráč stojící zády u branky
- hráč má v rukou míč
- míč nahazuje na jednoho z hráčů, kteří hlavičkují míč přes branku na druhou stranu hřiště
- hráči mají tři doteky, aby dostali pomocí hlaviček míč na stranu soupeře
- míč nesmí spadnout na zem 

 

Varianty:

- hráči na každé straně mají pouze jeden/dva doteky
- hráči, kterým nahazuje míč středový hráč, musí vybíhat z obvodu herního prostoru

 

 

Nohejbal

- cvičení zahajuje hráč podáním ze základní autové čáry
- hráč míč podává přes branku na druhou stranu hřiště
- hráči mají tři doteky a jeden dopad na zem, aby dostali pomocí míč na stranu soupeře
- hráči mohou buď přihrávat nebo hlavičkovat

Varianty:

- hráči na každé straně mají povolené dva nebo tři dopady na zem
- hráči na každé straně mají povinné tři doteky s míčem
- míč přes síť, kromě podání, musí jít hlavičkou
- cvičení je zahájeno autovým vhazováním

 


Obíhačka v nohejbale 

- hráči na každé straně herního prostoru stojí v zástupu
- první hráč zástupu má míč
- z voleje podává na prvního hráče z druhého zástupu
- hráč z druhého zástupu má jeden dopad a jeden dotek
- aby míč dostal na druhou stranu hrací plochy
- po přihrávce hráč přebíhá na druhou stranu, do druhého zástupu 

Varianty:

- hráči na každé straně mají povinné dva doteky, aby míč dostali na druhou stranu 
- hráči mají povolené dva dopady na zem 
- po odehrání míče a při přeběhu hráč provádí obratnostní cvik (kotoul, otočka, ...)

 


Hlavičkovaná s obíhačkou a chytáním míče

- hráči na každé straně herního prostoru stojí v zástupu
- první hráč zástupu má míč
- hráč s míčem si sám sobě nahazuje míč
- poté hlavičkuje míč přes přenosnou branku
- po hlavičce hráč přebíhá na druhou stranu, do druhého zástupu
- hráč z druhého zástupu míč chytá
- cvičení se opakuje 

Varianty:

- po odehrání míče a při přeběhu hráč provádí obratnostní cvik (kotoul, otočka, ...)
- hráč na druhé straně nechytá, ale zpracuje (hruď, koleno, nárt, ...)

 

 

Překopávaná s obíhačkou a chytáním míče

- hráči na každé straně herního prostoru stojí v zástupu
- první hráč zástupu má míč
- hráč s míčem si sám sobě nahazuje míč
- poté volejem míč přihrává přes přenosnou branku
- po přihrávce hráč přebíhá na druhou stranu, do druhého zástupu
- hráč z druhého zástupu míč chytá
- cvičení se opakuje 

Varianty: 

- hráč přihrávku provádí stanoveným způsobem (nártem, placírkou, ...)
- po odehrání míče a při přeběhu hráč provádí obratnostní cvik (klik, kotoul, otočka, ...)
- hráč na druhé straně nechytá, ale zpracuje (hruď, koleno, nárt, ...)

 

Tipy na cvičení od trenéra Víta Caudra:

 

Varianty pro všechny cvičení: 

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) počet hráčů na poměr 2:2 nebo 4:4
- hráči přihrávají pouze "slabší" nohou
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 1x přenosná branka (velká, malá)
- 4x meta (klobouček, kužel)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika 
 
 

TIP REDAKCE