Cvičení s názvem Ping-pong prvním dotekem  je vhodné, stejné jako pohybové hry Chytání ocásku v kruhu nebo Štafetovou honičku ve čtverci zařadit do rozcvičení nebo do průpravné části tréninku, podobně jako cvičení Načasovaná přihrávka do běhu, v kterém je kladen velký důraz na načasování přihrávek, jednoduchou kombinaci a komunikaci mezi hráči. 

Tréninková cvičení na svém tréninku používá trenér Vít Caudr, v současné době trenér věkové kategorie U15 v FK Meteor Praha VIII a organizátor letního fotbalového kempu, který cvičení natočil v rámci projektu Natoč cvičení na svém tréninku!, což může kterýkoliv čtenář portálu www.trenink.com.


Tipy na cvičení zaměřena na hru první dotekem:


Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik přesné přízemní přihrávky na krátkou nebo kratší střední vzdálenost, před přihrávkou se hráč musí soustředit na přijmutí míče, respektive první dotek s ním.

Podle situace a varianty cvičení prvním dotekem vrací míč na spoluhráče, míč si připravuje před sebe, aby míč odehrál druhým dotekem, míč si naráží se spoluhráčem nebo míč si prvním dotekem posouvá do strany a opět přihrává druhým dotekem. Po každé přihrávce hráč vyráží za přihrávkou a nezůstává stát na místě.  

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 2x6 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- cvičení je určeno pro 5 hráčů do pole
- hráči jsou pro úvod cvičení na skupiny po 2 a 3 hráčích
- ve středu levé krajní strany stojí 3 hráči
- ve středu pravé krajní strany jsou dva hráči
- první z levé trojice hráčů má u nohy míč 

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč s míčem z levé trojice hráčů
- po zemi přihrává na prvního hráče na pravé straně herního prostoru 
- okamžitě po přihrávce hráč z levé strany vyraží
- obíhá z vnější strany levý dolní roh herního prostoru 
- poté se řadí za hráče na pravé straně herního prostoru
- první hráč z pravého zástupu také prvním dotekem přihrává na hráče z levé strany
- po přihrávce pravý hráč z vnitřní strany obíhá pravý horní roh herního prostoru 
- poté se řadí za hráče na levé straně herního prostoru
- cvičení se opakuje
- pokud hráči přihrávkou netrefí branku tvořenou kratší stranou herního prostoru, tak musí udělat kotoul 

 

 

Tipy na cvičení od trenéra Víta Caudra:

 

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) tvar herního prostoru (čtverec)
- cvičení je určeno:
(a) minimálně pro 4 hráče 
(b) maximálně pro 7 hráčů
- po odehrání míče musí provádět koordinační/obratnostní cvik
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 4x kužel
- 1x mÍč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE