Kondiční cvičení zaměřená na rozvoj rychlosti, akcelerace, rychlosti reakce, rychlou práci s míčem, obratnost a koordinaci by se měly objevit v každém týdenním mikrocyklu, bez ohledu, zda se jedná o přípravné nebo soutěžní období. Cvičení mohou, ale bezpodmínečně nemusí probíhat s míčem a je možné zařadit je do skupinového nebo týmového tréninku, případně jako jedno ze stanovišť kruhového tréninku. 

Ve většině cvičení jsme se vedle rychlosti lokomoce zaměřili také na rozvoj rychlosti reakce a schopnosti reagovat na proměnlivé podmínky, podobně jako tomu je v utkání. Cvičení jsou určena pro týmy mládeže i pro dospělé, například jako součást zimního přípravného období.


Tipy na cvičení za podzim 2019:

 


 

Přebíhané vyražení s míčem po otočení

Cílem kondičně-rychlostního cvičení je vedle tréninku startovní rychlosti především schopnost rychle reagovat, správně se zorientovat v prostoru a reagovat na pohyb hráče s míčem. Důraz klademe na rychlé vedení míče, který musí mít hráč během celé doby plně pod kontrolou, u hráče bez míče se zaměřujeme především na rychlou reakci a koordinaci pohybu.

Cvičení zařazujeme na hlavní části tréninkové jednotky, vždy až po důkladném zapracování organismu. Zvládnou ho již mladší žáci a předností tohoto cvičení je fakt, že se střídají krátké běžecké úseky maximální intenzitou s míčem a bez míče.

 


Hlídání met - rychlost reakce a koordinace

Cílem seriálu cvičení s názvem Hlídání met - rychlost reakce a koordinace je zábavnou a především soutěživou formu rozvíjet herní kondici se zaměřením na obratnost, koordinaci a startovní rychlost. U hráčů také rozvíjíme schopnost rychle se rozhodovat, komunikovat, spolupracovat v rámci menší skupiny hráčů a improvizovat. 

Hráči se v cvičeních učí reagovat a chovat se v přehuštěném prostoru a předvídat pohyb více hráčů najednou. Je důležité dbát na poměr zatížení a odpočinku. Od hráčů vyžadujeme vzájemnou komunikaci, aktivitu a schopnost změnit své rozhodnutí.

 


Startovní rychlost - 4 barvy kuželů

Cílem tohoto kondičně-rychlostního cvičení je vedle primárního cíle tréninku v podobě startovní rychlosti snaha zlepšit u hráčů i orientaci v prostoru, orientovat v přehuštěném prostoru a schopnost rychle se rozhodnout pro nejefektivnější a nejrychlejší řešení. Cvičení je variabilní a hráči musí reagovat na postavení kuželů i spoluhráčů.

Cvičení je velice jednoduché, zvládnou ho i hráči přípravky, kteří samozřejmě s orientací v prostoru budou mít větší problémy. Především je cvičení určeno pro mladší a starší žáky, s míčem i pro dorostence. Zařazujeme, jak je tomu u startovní rychlosti obvyklé, na úplný začátek hlavní části tréninkové jednotky, po důkladném rozcvičení.

 


Otočení po rychlém vyražení a reakce spoluhráčů

Cílem rychlostně-kondičního cvičení je rozvoj koordinačních a rychlostních schopností hráčů ve trojici. Hráč, která akci startuje na sebe bere odpovědnost a rozhodnutí, kdy akce začne. Od zbývajících dvou hráčů vyžadujme především rychlou reakci a snahu hráče dohnat. Cvičení probíhá v maximální možné intenzitě.

Pro hráče je motivující rychle reagovat na pohyb spoluhráče, hráči kteří akci startují si sami rozhodují jakým způsobem akci zahájí.

 


Kombinace a vyražení jako v zápase

Cílem kondičního cvičení je rozvoj rychlostních schopností a akcelerace, které jsou skloubeny s herní složkou v podobě kombinace čtveřice hráčů. Sprintující hráč, který se zapojí do kombinace a odehraje míč na spoluhráče, se otáčí a vyráží maximální intenzitou, včetně změny směru běhu. Sprintující hráč se před vlastním vyražením opakovaně několikrát zapojí do kombinace, nejde tak do sprintu bez zatížení a z místa.  

Rychlostně-herní cvičení Kombinace a vyražení jako v zápase přibližuje tréninkové cvičení situacím z utkání, kdy vyražení a sprintu obvykle předchází zapojení do kombinace a hráč tak startuje po odehrání míče.  

 


Maximální sprint dvojice ve tvaru osmičky 

Cílem rychlostního cvičení je rozvoj rychlostních schopností hráčů, včetně schopnosti hráčů rychlé reagovat na pohyb protihráčů, schopnost rychle se rozhodnout, ve sprintu s maximální intenzitou měnit směr běhu, na jednu i druhou stranu. Hráči jsou motivováni zábavnou formou cvičení, kdy jeden hráč musí utéct druhému, respektive druhý se pokouší dohonit prvního. 

Cvičení je určeno pro všechny mládežnické věkové kategorie, nejčastěji bude používáno u starších žáků a dorostenců. Zvládnou ho ale i mladší žáci nebo je zajímavým zpestřením rychlostního tréninku dospělých (muži/ženy). 

 


FC Zenit Petrohrad: Krátký sprint s míčem a zakončením 

Cílem rychlostně-kondičního cvičení je nácvik vyražení a sprintu na krátkou vzdálenost před přijmutím míče, změna směru běhu a rychlá práce s míčem, klička před posledním obráncem a zakončení do malé branky. Po zakončení hráč maximální intenzitou vyráží a obíhá jeden z koncových rohových kuželů.  

Ve všech pěti variantách v sobě na začátku a na konci obsahuje kondiční složku v podobě vyražení a sprintu, uprostřed akce pak rychlá práce s míčem a změny směru běhu s ním.

 


Tipy na rychlostní cvičení:


TIP REDAKCE