S postupujícími týdny přípravného, ale také i soutěžního období a přes veškerou snahu trenéra a celého realizačního týmu, se cvičení v úvodní části, kdy probíhá rozcvičení a příprava na zatížení v tréninku, stávají stereotypními. Trenéři by však měli udělat vše proto, aby se vyhnuli monotónnosti, protože tak zásadně ovlivňují motivaci a ve výsledku i kvalitu hlavní části tréninku.   

Nedílnou součástí každého tréninku i přípravy před zápasem je rozcvičení a příprava na zatížení. Opakující se cvičení před tréninkem a zápasem jsou pro hráče nezábavné a demotivující. V důsledku hráči mají tendenci stereotypní cvičení šidit, nejsou pak připraveni na trénink ani na zápas. Navíc hrozí velké riziko zbytečných zranění, které je možné vhodným rozcvičením výrazně eliminovat. 


Tipy na cvičení určené pro rozcvičení:


Real Madrid CF: Herní rozcvičení pro úvod tréninku

Cílem cvičení je nácvik spolupráce při jednoduché kombinaci na malém prostoru, na jeden nebo dva doteky, která je zakončena přihrávkou nebo střelbou do malé přenosné branky. Během přízemní kombinace po hráčích požadujeme správné postavení těla při přijmutí míče, kvalitní první dotek, přesné naražení a uvolnění se do prostoru, aby se hráč mohl zapojit znovu do kombinace.

Před zakončením je důležité načasování náběhu, včetně výběru správného prostoru. Zakončení do přihrávky musí být přesné a razantní.

Cvičení Herní rozcvičení pro úvod tréninku je inspirováno tréninkem španělského velkoklubu Real Madrid FC, podobně jako jako seriál Rychlá kombinace ve tvaru Y, který používají týmy v mládežnické akademii Realu Madrid. 

 


Naraž míč a vysprintuj v trojúhelníku

Cílem cvičení, v rámci přípravné/průpravné části tréninku, je pomocí jednoduché kombinace a naražení mezi dvojicí hráčů, pohybu bez míče po jeho odehrání, vyražení za míčem, přesných přihrávek se správnou razancí, připravit hráče na zatížení v tréninkové jednotce a současně zopakovat základní herní dovednosti u jednotlivých hráčů. 

Během cvičení po hráčích požadujeme komunikaci, správný výběr místa, časování a pohyb hráče po odehrání míče. Cvičení probíhá ve skupinách po čtyřech hráčích, kteří jsou prakticky neustále v pohybu a v kontaktu s míčem.   

 


Narážečka, přihrávka a pohyb bez míče

Cílem  průpravného cvičení je u mládežnických týmů zlepšit základní herní činnosti hráčů jako jsou přihrávání, naražení míče na různou vzdálenost, spolupráci se spoluhráči při kombinaci na jeden nebo dva doteky, správné načasování náběhu i přihrávek a pohyb bez míče. 

Jeden z pěti hráčů, který pracuje v cvičeni intenzivně, zlepšuje odolnost vůči únavě a je důležité, aby herní činnost v podobě přihrávek, pohybu a naražení prováděl stejně dobře na začátku, tak i na konci časového intervalu cvičení. Ostatní hráči pracují v běžném zápasovém zatížení.

Cvičení je určeno pro všechny mládežnické věkové kategorie, nejčastěji bude používáno u věkových kategorií přípravek a žákovských týmů. Zařazujeme ho do průpravné nebo hlavní části tréninkové jednotky.

 


Týmová honička s vedením míčem silnější a slabší nohou

Cílem herního cvičení je osvojit si základní návyky při práci s míčem, zlepšit a zrychlit ovladání míče především u mladších hráčů, soutěživou formou přimět hráče pracovat s míčem největší možnou rychlostí, zlepšovat individuální schopnosti hráčů při vedení míče silnou, ale i slabší nohou.

Herní cvičení zařazujeme do průpravné části tréninkové jednotky, cvičení je vhodné především pro fotbalisty z přípravek, mladších a starších žáků, kteří si dovodnost vedení míče teprve osvojují. Zajímavým zpestřením úvodní části tréninkové jednotky však může být i pro dorostence nebo dospělé.

 

 

Everton FC: Posuň se dál ve čtverci

Cílem cvičení je nácvik kombinace na třetího hráče, se zaměřením na náběh do prostoru, hru prvním dotekem a správný výběr místa před zapojením do kombinace. Po odehrání míče po hráčích požadujeme okamžité vyražení a zapojení do další kombinace. V cvičení hráči zahrávají krátké přihrávky, přihrávky na střední vzdálenost a naražení před přenesením těžiště hry.    

Cvičení je inspirováno tréninkem liverpoolského klubu Everton FC, všech pět variant cvičení je možné zařadit na začátek tréninku jako součást rozcvičení s míčem. Rozvíjíme schopnost hráčů kombinovat a spolupracovat mezi trojicí hráčů. 

 

 

Jeden, dva, tři doteky ve trojici

Cílem cvičení je připravit hráče na zatížení v hlavní části tréninkové jednotky. Důraz je v cvičení kladen na pohyb hráčů bez míče, správný výběr místa a hru s omezeným počtem doteků (1,2,3). Hráči s míčem musí reagovat na pohyb svých spoluhráčů i počet doteků, které jednotliví hráči mají k dispozici. Hráči se také musí vyrovnat s prostorovým tlakem od ostatních trojic, které aktivně nebrání, ale v přehuštěném prostoru brání zahrání některých přihrávek. 

Cvičení je určeno pro mládežnické věkové kategorie od mladších žáků. Především u nejmenších věkových kategorií je vhodné toto cvičení zařadit do úvodu fotbalového tréninku, hráči ocení možnost pracovat s míčem od samého začátku a nikoliv až v jeho druhé polovině. 

 


Výběrová cvičení pro rozcvičení:

 

TIP REDAKCE