Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Image Poslední den tohoto pracovního týdne zahájíme článkem trenéra Jiřího Formánka, který tak naváže na své průpravné hry 6+2 nahrávači proti 4+4 nahrávači a 6:6 a 3 tvůrci hry.

V dnešní hře 5:5 + 1 tvůrce hry a 4 neutrální nahrávači která je popisována v článku má tým držící míč uvnitř hrací plochy převahu o jednoho hráče a může využít neutrálních nahrávačů. Cílem je naučit hráče držet míč s omezeným počtem doteků, využívat ke změně rytmu hry tvořivého tvůrce hry. Důraz je kladen i na orientaci v přehuštěném prostoru, přenesení těžiště hry a schopnost kombinovat pomocí krátkých přihrávek.
 

Hru je vhodné zařadit do hlavní nebo případně závěrečné části tréninkové jednotky, hra je určena mládežnickým věkovým kategoriím od mladších žáků.


Cíl průpravné hry:

Cílem této průpravné hry je naučit hráče držet míč s omezeným počtem doteků, v o jednoho hráče početně výhodnější situaci. Neutrální tvořivý hráč středové řady má za úkol měnit těžiště a rytmus hry. Důraz by měl být také kladen na orientaci v přehuštěném prostoru a schopnost komunikovat a předvídat vývoj kombinace, která je třeba vést pomocí krátkých přízemních přihrávek.

formanek_5_5_1_neutral

Popis průpravné hry:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- herní čtverec má rozměry 35x35 metrů
- hra je určena pro 15 hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na tři týmy
- hráči jsou v poměru 5:5:5
- dva týmy 5:5 se pohybují pouze uvnitř hrací plochy
- uvnitř hrací plochy se pohybuje tvořivý neutrální hráč (N)
- na obvodu, na každé straně je jeden z hráčů třetího týmu
- hráči týmů uvnitř hrací plochy mají počet doteků omezený na dva (2)
- hráči na obvodu mají počet doteků omezený na jeden (1)
- hráči na obvodu si mezi sebou nemohou nahrávat
- tvůrce hry (N) počet doteků nemá omezený
- tvůrci hry (N) nemůže nahrát nahrávačům na obvodu
- cílem týmu s míčem je: (a) udržet míč co nejdéle pod svou kontrolou
(b) měnit rytmus a tempo hry (dlouhé, krátké přihrávky)
(c) měnit těžiště hry, tak aby to bylo výhodné pro tým
(d) využít k držení míče hry tvůrce hry (N)
(e) a tím pádem i početní převahu
- druhý bránící (napadající) tým se snaží získat napadáním míč
- při zisku míče se ho snaží pomocí tvůrců (N) udržet míč pod svou kontrolou
- akce končí:
(a) po vypršení časového limitu
(b) když míč opustí hrací plochu nebo hráč fauluje
(c) po předem stanoveném počtu přihrávek týmu držícího míč
(d) míče se musí při jeho držení dotknout všichni hráči týmu i nahrávači
- týmy se po skončení jednotlivé akce mění role

Varianty:
- herní prostor může být upraven:
(a) zvětší se (kondiční zaměření)
(b) zmenší se (hráči s míčem se dostávají pod tlak)
(c) upraví se tvar (obdélník)
- týmy se v zahájení jednotlivé akce střídají
- hráči uvnitř hrací plochy mají omezený počet doteků na (3,4)
- tvůrci hry (N) může nahrát neutrálním hráčům na obvodu
- neutrální nahrávači musí vždy nahrávat "na třetího"
- nikdo z hráčů, kromě narážečů, nemá omezený počet doteků
- hráči na obvodu si mezi sebou mohou nahrát
- každá nová akce je zahájena:
(a) neutrálním hráčem (N)
(b) přihrávkou od jednoho z nahrávačů
(c) autovým vhazováním od nahrávače


Pomůcky:
- 4x mety (kloboučky, kužely)
- 8x míč
- 15x rozlišovací trika (3 barvy 5:5:5)

 

TIP REDAKCE