Pozičním hrám, pro menší počet hráčů, jsme se věnovali v hrách Intervalová hra 2:2 s nahrávači, ve které je cílem naučit hráče řešit mikrosituace dva na dva (2:2) s využitím dvojice spolupracujících hráčů nebo hře Brazilský presink 2:2 je cílem naučit hráče držící míč prosadit se proti napadajícím hráčům, kteří se pokouší vytvořit presinkovou situaci na malém prostoru s cílem získat konstruktivně míč a zahájit vlastní útočnou akci.  

Průpravná hra s názvem Intervalová poziční hra 4:4 a 2 žolíci je inspirována tréninkem španělského klubu Villareal CF, pod vedením realizačního týmu trenéra Marcelina Garcíi Torala. Hra je v tréninku využitelná jak během soutěžního období, tak během přípravných období, kdy je akcentována především kondiční složka cvičení.

Hra je určena pro 10 hráčů, především pro dorostence a dospělé, ale zvládnou ji i žákovské týmy.

 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube!    


Tipy na kondiční průpravné hry:

 

Cíl průpravné hry:

Cílem průpravné poziční hry je nácvik kombinace, spolupráce a držení míče útočícím týmem. Hráči týmu držícího míč mohou zlepšovat schopnost kombinovat v různém tempu, zrychlovat nebo zpomalovat hru, měnit směr a těžiště kombinace, hráči by měli rotovat v prostoru a pro hráče s míčem  by ostatní spoluhráči vždy měli vytvářet prostor pro možnou přihrávku, včetně neutrálních žolíků. hráči rozvíjí schopnost řešit situace 1:1 , 2:1 a kombinaci na třetího.

Bránící hráči by měli kompaktním postavením, za dodržení pravidla kdy hráč je v jednom ze svých čtverců, vytvářet tlak na hráče s míčem, vytvářet presinkové situace, dostupovat útočící hráče a pokoušet se o konstruktivní odebrání míče. 

Při správném poměru intervalu zatížení a odpočinku je možné průpravnou hru použít jako součást specifického kondičního tréninku po fotbalisty.

 

 

Organizace průpravné hry:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry herního prostoru jsou 20x20 metrů
- rohy herního prosto jsou vyznačeny pomocí met
- hrací plocha je rozdělena pomocí met na 4 menší čtverce
- malé čtverce mají rozměry 10x10 metrů
- na obvodu herního prostoru je k dispozici dostatek míčů
- hra je určena pro:
(a) 8 hráčů do pole
(b) 2 neutrální hráče (žolíky)
- hráči do pole jsou rozdělení na dva týmy:
(a) 4 červení hráči (A-D)
(b) 4 modří hráči (K-N) 
- v každém jednotlivém čtverci je po jednom hráči z každého týmu
- dvojice tvoří hráči (A)+(K), (B)+(L), (C)+(M) a (D)+(N)
- žolíci (X) a (Y) se pohybují libovolně, po celé hrací ploše
- všichni hráči mají omezený počet doteků na dva
- jeden z hráčů má míč

 

 

Popis průpravné hry:

- hru zahajuje červený hráč (A)
- cílem hry je přízemní kombinací, za pomoci:
(a) spoluhráčů,
(b) žolíků,
- udržet míč pod svou kontrolou 
- a zahrát 10 nepřerušovaných přihrávek 
- v malých čtvercích probíhají herní situace 1:1 nebo 2:1
- po hráčích požadujeme rotaci a správný výběr místa
- po bránících hráčích požadujeme:
(a) dostupování a vytváření presinkových situací
(b) konstruktivní odebrání míče
- při konstruktivním zisku míče kombinuje s žolíky druhý tým
- pokud není míč odebrán konstruktivně, tak pokračuje původní tým

 


Trenérské poznámky:

- zvětšením herního prostoru se hra stává jednodušší pro hráče s míčem
- zmenšení herního prostoru naopak hru usnadňuje napadajícím hráčům   
- doporučený interval zatížení 2-3 minuty
- doporučený interval odpočinku 60-90 vteřin  
- počet opakování v jedné sérii je doporučený 6-8x 


Tipy na kondiční cvičení s míčem:

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) rozdělení herního prostoru na čtyři hráče po diagonále
- hráči mohou cvičení provádět:
(a) bez omezení počtu doteků
(b) pouze na jeden dotek pro všechny hráče
(c) žolíci neomezeně, ostatní hráči na jeden dotek
- žolík, který přijme míč musí míč převést do jiného čtverce  

 

Pomůcky:

- 9x meta (kužel, klobouček)
- 12x míč
- rozlišovací trika (3 barvy)
- případně malé branky (varianta cvičení)


TIP REDAKCE