Rozvoji kondice herní formou jsme se věnovali v hrách Kondiční střelba po naražení v prostoru, které je zaměřeno na několik po sobě následujících a opakujících se herních činností jednotlivého hráče, ale primárně je cvičení určeno pro rozvoj kondice a nebo Intervalová hra 2:2 s nahrávači, které zvládnou hráči žáků, ale jako cvičení pro rozvoj kodiční stránky je cvičení určeno především pro dorostence a dospělé.  

Cílem kondiční hry 3:3 v obdelníku s 3:3 nahrávači je zlepšit schopnost hráčů orientovat se na malém prostoru, měnit těžiště hry a držet míč pod svou kontrolou s pomocí hráčů po obvodu hrací plochy. Průpravnou hru je vhodné zařadit do průpravné nebo hlavní části tréninkové jednotky, počet hráčů v této základní variantě předurčuje poměr intervalu zatížení a odpočinku 1:1, s tím, že odpočívající hráči se hry aktivně účastní na obvodu hrací plochy.

Cvičení je určeno pro 12 hráčů, kteří jsou rozdělení do stejně početných týmů 6:6. Z každého týmu se tři a tři hráči účastní kondiční hry aktivně a zbývající hráči pasivně. Primárně je hra určena pro starší žáky, dorostence nebo dospělé, ale zvládnou ji i mladší žáci.

 

Tipy na kondiční cvičení s míčem pro přípravné období:

 

 

Cíl herně-kondiční hry:

Cílem kondiční hry je zlepšit herně-kondiční schopnosti pomocí kombinační spolupráce mezi hráči na malém prostoru, při aktivní spolupráci tří narážejících hráčů na obvodu hrací plochy. Pracujeme na zlepšení orientace v prostoru a s tím spojeným výběrem místa na úmyslně stísněném a soupeřem zahuštěném prostoru. Po hráčich požadujeme, aby se pokoušeli měnit rytmus hry, stejně jako rozvíjet schopnost hráčů vést kombinaci směrem, respektive do prostorů, kde má tým mající míč v držení početní převahu, včetně narážejícíh spoluhráčů.

 

 

Organizace herně-kondiční průpravné hry:

- herním prostorem herně-kondiční průpravné hry je obdélník 
- rozměry obdélníku jsou 25x18 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- hra je určena pro dvanáct (12) hráčů
- hráči jsou rozděleni v poměru 6:6, na dva barevně odlišené týmy (červení/zelení)
- hráči se před začátkem hry rozestaví podle diagramu:
(a) uvnitř hrací plochy dva týmy 3:3
(b) hráči na obvodu, dva nahrávači na delších stranách, po jednom na kratší

 


Popis herně-kondiční průpravné hry:

- hru začíná tým s míčem (červení)
- druhý tým (zelených) je bez míče
- cílem hráčů hráčů s míčem je:
(a) kombinovat,
(b) udržet míč pod svou kontrolou,
(c) hru přesouvat do prostorů, kde na ně není vytvářen tlak
- tým v držení míče k tomu může využít hráče na obvodu
- bod tým v držení míče získá, pokud se do kombinace zapojí všichni hráči týmu
- po získání bodu hráči pokračují v kombinaci
- hráči na obvodu musí splnit následující pokyny:
(a) doteky mají omezeny pouze na jeden (!)
(b) nesmí míč narazit na přihrávajícího hráče
- bránící tým se snaží:
(a) vytvářet tlakem na míč presinkové situace
(b) o konstruktivní odebrání a zisk míče
(c) po zisku míče o rozvinutí vlastní kombinace

 

 

Trenérské poznámky:

- interval zatížení by se měl měl pohybovat od 60 sekund do 3 minut
- interval odpočinku mezi 1 a 2 minutami
- počet opakování by se měl pohybovat v rozmezí 2x-8x
- výhodu týmu s míčem dáváme v případě, že rozšíříme herní prostor
- maximální velikost herního prostoru by měla být 30x20 metrů
- nejmenší velikost herního prostoru by měla být 20x12 metrů

 

Ukázkový model zatížení a zařazení do tréninku:

- interval zatížení: 120 vteřin
- interval odpočinku: 60 vteřin
- počet opakování: 5x
- celková doba: 15 minut


Tipy na kondiční cvičení bez míče:


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) tvar herního prostoru na čtverec
- hráči v poli mají omezený počet doteků (2,3,4)
- hráči na obvodu mají počet doteků omezen na (2,3)
- hráči po obvodu si mohou přihrávat i mezi sebou
- všichni hráči na obvodu jsou neutrální
- hráči na obvodu si mohou narazit míč na přihrávajícího hráče
- jeden z hráčů uvnitř hrací plochy má počet doteků omezen na jeden


Pomůcky:

- 4x meta (klobouček)
- 5x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)
- 6x kužel (variant cvičení)
- 2x malá přenosná branka (varianta cvičení)


TIP REDAKCE