Úvodní a průpravná část tréninku by prakticky vždy měla obsahovat cvičení, při kterých se hráči připraví na následující zátěž. Pozornosti čtenářů portálu www.trenink.com by neměly uniknout články Kombinuj 2:2 ve čtverci při rozcvičení  nebo Nekonečné přihrávky na diagonále.
 
Dnešní cvičení s názvem Dlouhá, krátka, dlouhá přihrávka je určeno pro skupinou hráčů jako nácvik střídání dlouhé a krátké přihrávky. Po odehrání míče nebo naražení hráči mění svoji pozici, nezůstávají na svém místě.    
 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je naučit hráče měnit rytmus hry a používat při přízemní kombinaci dlouhé přihrávky, kombinované z naražením míče na třetího na krátkou vzdálenost. Po hráčích požadujeme přesnost přihrávky, správnou razanci a dobré načasování.
 

 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry jsou 20x20 metrů, prostor vyznačen pomocí met
- cvičení je určeno minimálně pro 6 hráčů do pole
- pozice jsou vyznačeny pomocí zapichovacích tyčí 
- v herním prostoru je vyznačeno 5 pozic:
(a) rozehrávající hráč (A) ve středu jedné ze stran
(b) dvojice hráčů (C) a (D) na druhé straně herního prostoru, každý ve třetině
(c) krajní hráči (B) a (E) na bočních stranách,vedvou třetinách od rozehrávajícího  
- rozehrávající hráči mají míč
- u rozehrávajícího stoji minimálně jeden další hráč do pole 
- maximální počet hráčů vcvičení je 8
 
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- rozehrávající hráč (A) přihrává dlouhou přihrávkou na hráče (C)
- po odehrání míče se přesouvá na pozici hráče (B)
- hráč (C) prvním dotykem přihrává krátkou přihrávkou na hráče (B)
- hráč (B) dává dlouhou přihrávku na hráče (D)
- po odehrání míče se přesouvá na pozici hráče (C)
- hráč (D) opět na první dotek míč sráží na hráče (C)
- hráč (C) přihrává dlouhou přihrávku na hráče (E)
- po dlouhé přihrávce se přesouvá na pozici hráče (D)
- hráč (E) míč krátce sklepává na hráče (D)
- po odehrání míče se hráč (E) přesouvá na startovní pozic hráče (A)
- hráč (D) zakončuje jedno kolo cvičení dlouhou přihrávkou na rozehrávajícího hráče (A)
- po přihrávce se posunuje na pozici hráče (E)
- cvičení se opakuje 
 

 
Varianty:
 
- hráči cvičení provádí, přihrávají "slabší" nohou
- cvičení je možno provádět protisměrně
- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) postavení zapichovacích tyčí
(c) tvar herního prostoru na obdélník
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- cvičení je určeno maximálně pro 8 hráčů
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube  
 

 
Pomůcky:
 
- 4x mety 
- 5x zapichovací tyč
- 1x míč
 
TIP REDAKCE