Cvičení organizované proudovým způsobem jsou mezi trenéry i hráči velmi oblíbené, protože jsou minimalizovány prostoje a hráči jsou neustále v permanenci. Čtenáři si například oblíbili cvičení ze seriálu Proudové přihrávky s tandemem a naražením.   
 
Nový seriál s názvem Spolupráce na kraji hřiště je zaměřen na spolupráci krajních hráčů v průpravné části tréninkové jednotky, hráči se soustředí na přihrávání, naražení, výběr místa a správné načasování přihrávek, spojené s načasovním.
 
Cvičení je určeno pro věkovou kategorii starších žáků, zvládnou ho vyspělé týmy mladších žáků. Při provádění dbáme na kvalitu technického provedení.
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení procvičit spolupáci krajních hráčů a jejich součinnost při provádění obvyklých herních činností. V průběhu cvičení dbáme na plynulost provádění a správné načasování jak přihrávek, tak náběhů od jednotlivých hráčů. 
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- obdélník má rozměry 20x36 metrů
- který je rozdělen na dvě poloviny (20x18 metrů)
- na polovině hrací plochy jsou tři metry od autové čáry postaveny zapichovací tyče
- hráči jsou rozestavenína třech pozicích:
(a) rozehrávající hráč (A) na základní čáře,6 metrů od autové čáry
(b) středový hráč (B) devět metrů před rozehrávajcím, ve středu herního prostoru
(c) krajní hráč (C) na autové čáře, na úrovni středového hráče
- na pozici (A) jsou tři hráči
- na pozici (B) jsou dva hráči
- na pozici (C) je jeden hráč
- míč má rozehrávající hráč na pozici (A) 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje rozehrávající hráč (A)
- přihrává na hráče (B), který stojí před ním
- hráč (B) prvním dotykem vrací míč zpět hráče (A)
- okamžitě po odehrání míče se hráč (B) obrací a uvoůňuje se do prostoru
- hráč (A) míč přigrává na krajního hráče (C)
- po odehrání míče se hráč (A) přesouvá na pozici (B)
- hráč (C) míč okamžitě posouvána hráče (B),který se uvolnil do prostoru
- po odehrání míče hráč (C) okamžitě startuje a nabíhá do křídelního prostoru
- hráč (B) dává přihrávku na rozběhnutého hráče (C)
- hráč (B) se posouvá na pozici hráče (C)
- hráč (C) dává přihrávku na rozehrávajícího hráče (A) na druhé straně
- po odehrání míče se přesouvá do druhého zástupu
- cvičení se opakuje
 
Varianty:
 
- cvičení je možno provádět se dvěma míři najednou
- je možné upravit velikost herního prostoru
- před přihrávkou na hráče opačeného zástupu hráč krátce vede míč
- s přibývajícím počtem opakování po hráčích požadujeme většírychlost provádění
- cvičení se provádí i na opačné straně (levá/pravá) 
 
Pomůcky:
 
- 6x mety (kloboučky)
- 1x míč
- 2x zapichovací tyče
- případně rozlišovací trika
 
TIP REDAKCE