3D ANIMACE  Třetí díl seriálu Naražení a přenesení je určen pro mládežnické trenéry a jejich týmy, které mají problém s přesným a adresným přenesením hry, kterému předchází jednoduchá kombinace v podobě opakovaného naražení, podobně jako druhá část seriálu. 
 
Cílem cvičení je naučit hráče přenést těžiště hry různým druhem přihrávek s využitím opakovaného naražení a krátkého vedení míče. Cvičení je vhodné zařadit do úvodní nebo průpravné části tréninkové jednotky.
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je naučit hráče změnit těžiště hry pomocí přízemní kombinace. Vlastnímu přenesení předchází jednoduchá kombinace, v tomto případě dvojice, tedy krátkého vedení míče, naražení o hráče, kteří stojí ve středu herního prostoru a náběh do prostoru těžiště hry.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 10x25 metrů
- herní prostor je rozdělen na dvě poloviny
- cvičení je určeno pro čtyři hráče do pole
- hráči jsou rozdělení na dvě dvojice
- tyto dvojice spolu úzce spolupracují:
(a) jeden hráč stojí za základní čarou
(b) druhý hráč stojí uvnitř herního prostoru, na své polovině
- míč ma jeden z hráčů na základní čáře
- tento hráč zahajuje akci
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- rozehrávající hráč přihrává na svého spoluhráče ve středu pole
- okamžitě po rozehrání přebíhá rozehrávající hráč na druhou polovinu herního prostoru
- hráč ve středu herního prostoru míč přijme, otáčí se sním a navádí ho na druhou stranu
- přihrává na druhého hráče ve středu
- který prvním dotykem naráží míč zpět na prvního hráče ve středu
- po naražení hráč přebíhá na uvolněnou pozici rozehrávajícího hráče
- první hráč ve středu dává dlouhou přihrávku na hráče stojícího na druhé základní čáře   
- cvičení se na druhé straně herního prostoru opakuje
 
Varianty:
 
- při rozehrání akce si hráči vymění míč 3x
- cvičení ze základní čáry je zahájeno autovým vhazováním
- hráči cvičení provádí svoji "slabší" nohou
- dlouho přihrávka po naražení jde:
(a) po zemi
(b) vzduchem
- upravit lze velikost herního prostoru (zvětšit, zmenšit)
 
Pomůcky:
 
- 6x mety (kloboučky, kuželky)
- rozlišovací trika (dvě barvy)
- 1x míč
 
 TIP REDAKCE 
Jednodoteková kombinace v pětiúhelníku (3.část)