Klamavým pohybům a uvolnění obsazeného hráče soupeře jsme se na stránkách www.trenink.com věnovali v cvičeních Diagonální jednodoteková kombinace nebo Předávání přihrávek v kole,  ve kterém po hráčích požadujeme dobrou orientaci v prostoru po změně herní pozice.  

Cvičení Klamavý pohyb od obránce a kombinace klade důraz na uvolnění hráče od pomyslného bránícího hráče, přijmutí míče a zapojení hráčů do kombinace s tím, že závěr každé akce končí vyvedením míče mimo těžiště kombinace.

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik uvolnění hráče od pomyslného obránce, pohyb hráče proti rozehrávajícímu a přijmutí míče s následným naražením a pohybem za míčem. Po hráčích požadujeme správný výběr místa, správné technické provedení a koncentrací při každém doteku s míčem. 

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je čtverec
- délka strany čtverce je 20 metrů
- rohy a těžiště herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- cvičení je určeno pro 7 hráčů do pole (A-G):
(a) ve středu dolní strany stojí hráči (A) a (B), oba s míčem
(b) ve středu levé strany stojí hráč (C)
(c) ve středu horní strany stojí hráč (D)
(d) ve středu pravé strany stojí hráč (E)
(e) u středového kuželu, z obou stran, stojí hráči (F) a (G) 

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajují hráči (A) a (D) s míčem
- cvičení probíhá paralelně
- hráč (F) dělá klamavý pohyb od pomyslného obránce
- otáčí se a běží proti hráči (A)
- hráč (A) přihrává na hráče (F)
- hráč (A) po přihrávce vyráží vpřed do prostoru
- hráč (F) míč prvním dotykem na hráče (A)
- po odehrání míče přebíhá hráč (F) na pozici hráče (C)
- hráč (A) dává přízemní přihrávku na hráče (C)
- po přihrávce jde hráč (A) na pozici hráče (F)
- hráč (C) míč přijme a vede ho na původní pozici hráče (D)
- cvičení se opakuje

 

Varianta 1

 

Varianta 2

 

Varianty:

- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- cvičení je zahájeno autovým vhazováním
- cvičení je možné provádět buď pro 6 hráčů, maximálně pro 8 hráčů
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube  

 

Pomůcky:

- 3x míč
- 5x kužel
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE