Potřebuješ se vrátit do formy? Jsi po zranění nebo doháníš tréninkové manko? Můžeš trénovat na zahradě, na louce nebo na hřišti? Zahajujeme projekt s názvem "Domácí úkoly pro malé fotbalisty", který je určen hráče po zranění, hráče kteří potřebují zlepšit některé své individuální dovednosti nebo rodičům, kteří chtějí pomoci svým dětem se zlepšovat a růst.    

V domácím úkolu pro malé fotbalisty #1 si procvičíme a zopakujeme správnou razanci a načasování přihrávek včetně přesnosti přihrávky, kdy hráč přihrává skrz malou branku z kuželů, vyražení za míčem po jeho odehrání, přijmutí míče a jeho kontrolu a ovládání při různých způsobech vedení.  


Potřebuješ si zlepšit a pracovat na:

- přihrávkách
- pohybu bez míče
- technice
- ovládání míče
- vyražení za míčem

 

Cíl domácího úkolu:

Cílem domácího úkolu pro nejmenší fotbalisty je individuálně pracovat na zlepšení přesnosti, techniky a správné razance přihrávek na střední vzdálenost, přijmutí míče, jeho ovládání a práce s ním. Po přihrávce hráči musí vyrazit za přihrávkou s vybočením mimo přímý směr, přijmutí míče a jeho ovládání. V závislosti na počtu opakování a intenzitě provádění může mít cvičení i kondiční charakter.  

 

 

Organizace domácího úkolu:

- herním prostorem může být zahrada, louka nebo dětské hřiště
- herním prostorem je čtverec 
- rozměry herního prostoru jsou 16x16 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny buď pomocí zapichovacích tyčí nebo kloboučků
- kolmo na průběh strany, v jejím středu je z kuželů postavena branka
- branka je velká 1 metr
- celkem jsou na obvodu z kuželů postaveny 4 malé branky z kuželů
- cvičení je určeno pro jednoho hráče (A)
- hráč (A) stojí u levého horního vrcholu

 

 

Popis domácího úkolu:

- hráč (A) přihrává skrz branku ve středu levé strany herního prostoru
- míč směřuje před levý dolní roh herního prostoru
- za míčem hráč neběží přímo, ale branku obíhá z vnější strany
- poté co hráč doběhne k míči, tak prvním dotekem posouvá míč okolo rohu herního prostoru
- rohovou zapichovací tyč obíhá z vnější strany
- cvičení se opakuje  
- hráč (A) přihrává skrz branku ve středu dolní strany prostoru
- míč směřuje před pravý dolní roh herního prostoru
- za míčem hráč neběží přímo, ale branku obíhá tentokrát z vnitřní strany
- u další strany se cvičení opakuje stejně jako v případě první strany 

 

 

Zatížení v průběhu cvičení:

- v případě, že se hráč má soustředit na správné technické provedení, techniku kopu, razanci a přesnost přihrávek, tak by měl provádět pouze jedno až dvě opakování v jednom směru, poté by měla následovat pauza a provedení v opačném směru. Počet opakování dvojice provedení 5-10x.

- pokud je vedle rozvoje individuálních dovedností také kondiční složka, tak počet opakování je možné zvýšit 3-6x s tím, že po se mění směr cvičení po prvním nebo sudém provedení.

 

 

Varianty domácího úkolu:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) velikost branek skrz které se přihrává (zvětšit/zmenšit)
- herním prostorem může být obdélník
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 


Pomůcky:

- 4x zapichovací tyč (kloboučky)
- 8x kužel (kloboučky) 
- 1x míč


TIP REDAKCE