Spolupráci hráčů středové řady jsme se na www.trenink.com věnovali v cvičeních Rotace a výměna pozic středních záložníků nebo Přihrávky a rotace v trojúhelnících, které je určeno pro čtyři hráče, je možné ho využít jak pro rozcvičení nebo jako část hlavní náplně tréninku pro nácvik kombinace.

Kombinační cvičení Přímočarý útok středem je určeno pro skupinový trénink, buď jako součást rozcvičení nebo pro taktický trénink skupiny záložníků. Po hráčích požadujeme přímé vedení kombinace, hru na jeden dotek a rotaci na jednotlivých pozicích.  


Tipy na cvičení pro skupinový trénink záložníků:

 
Cíl kombinačního cvičení:

Cílem takticko-kombinačního cvičení je nácvik přípravné kombinace a vedení přímočarého útoku středem hrací plochy, kdy kombinace je zahájena přihrávkou na záložníka, který je k brance soupeře otočen zády. Po hráčích požadujeme přímočaré vedení útoku, s minimálním počtem doteků, pohybem hráčů po odehrání míče a správný výběr místa před opakovaným zapojením do kombinace. Po hráčích požadujeme precizní provedení jak u přihrávek, tak při prvním kontaktu s míčem.  

 

 

Organizace kombinačního cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 24x16 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- ve středu delších stran jsou umístěny dva velké kužely
- v delší ose herní prostoru jsou umístěny dva kužely
- středové kužely jsou umístěny v jedné třetině délky herního prostoru
- cvičení je určeno pro osm hráčů do pole (A-H):
(a) hráči (A) a (B) stojí ve středu dolní strany
(b) hráč (C) je u dolního středového kuželu
(c) hráč (D) stojí u horního středového kuželu
(d) hráči (E) a (F) jsou ve středu horní strany
(e) hráč (H) je ve středu levé delší strany
(f) hráč (G) stojí uprostřed pravé delší strany
- hráč (A) má u nohy míč

 

 

Popis kombinačního cvičení:

- hráč (A) přihrává po zemi na hráče (C)
- hráč (C) prvním dotekem vrací míč zpět na rozehrávajícího hráče (A)
- hráč (A) zahrává delší přihrávku na pravého hráče (G) 
- hráč (C) se otáčí po své pravé ruce a běží směrem na hráče (D)
- hráč (A) jde po přihrávce za míčem na pozici hráče (G)
- hráč (G) dává příčnou přihrávku na rozběhnutého hráče (C)
- po přihrávce jde hráč (G) na pozici středového hráče (C)
- hráč (C) znovu prvním dotekem naráží míč na horního středového hráče (D)
- hráč (D) naráží míč zpět na hráče (C)
- hráč (C) dává poslední přihrávku na hráče (E), na druhé straně herního prostoru
- po poslední přihrávce se hráč (C) řadí za hráče (E) a (F)
- hráč (D) se otáčí proti hráči (E) a cvičení se opakuje z druhé strany  

 


Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) postavení středových kuželů (blíže/dále)
(c) postavení bočních hráčů nemusí být symetrické
(d) tvar herního prostoru (čtverec)
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- cvičení na krajní hráče mohou být polovysoké
- cvičení je možné zahajovat autovým vhazováním
- maximální doporučený počet hráčů pro cvičení 10 hráčů do pole
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 4x meta (klobouček)
- 4x kužel
- 1x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE