Cvičením zaměřeným na kombinační spolupráci, rotaci hráčů a jejich výměnu místa jsme se zabývali v článcích Přihrávky do pohybu v trojúhelníku nebo Přihrávky a rotace v trojúhelnících, ve kterém nám šlo o nácvik přízemní kombinace pomocí krátkých a dlouhých přihrávek, přenesení hry z jednoho do druhého těžiště a rotace hráčů v trojúhelnících.

Cvičení pojmenované Spolupráce při přebíhání ve čtverci je určeno pro skupinový trénink, pokud je tým rozdělen na skupiny po 4 hráčích. Podle věkové kategorie je cvičení určeno pro rozcvičení nebo hlavní část. Cílem je nácvik kombinace a pohybu hráčů, kdy hráči pracují v různých intenzitách a zatížení.   


Cvičení zaměřená na kombinaci a výběr místa:

 

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik jednoduché kombinace mezi čtveřicí hráčů. Po hráčích požadujeme správné technické provedení přihrávek, výběr místa před přijmutím míče, nácvik efektivní a řízené rotace a výměny místa během kombinace. Během cvičení po hráčích požadujeme komunikaci a spolupráci, šest variant cvičení dává hráčům variabilitu v tom, jak kombinaci řešit.    

 


Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry čtverce jsou 12x12 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- cvičení je určeno pro 4 hráče do pole (A-D):
(a) hráč (A) v levém horním rohu
(b) hráč (B) v pravém horním rohu
(c) hráč (C) v pravém dolním rohu
(d) hráč (D) v levém dolním rohu
- hráč (A) má míč


Natoč cvičení na svém tréninku!


Popis průpravného cvičení:

- hráč (A) zahajuje cvičení
- krátce vede míč po diagonále směrem na hráče (C)
- po vedení míč po zemi přihrává na hráče (C) a běží za míčem
- hráč (C) prvním dotekem naráží míč na rozehrávajícího hráče (A)
- hráč (C) po naražení míče přebíhá na pozici hráče (A)
- hráč (A) na první dotek přenáší hru přihrávkou na hráče (B)
- po naražení hráč (A) přebíhá po diagonále na pozici hráče (C)
- další akci rozehrává hráč (B)
- cvičení se opakuje

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) změnit tvar na obdélník
- první přihrávka od rozehrávajícího hráče jde vzduchem
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- hráč (C) nebo (D) po odehrání míče provádí obratnostní cvik (otočka, kotoul, ...)
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 4x kužel (meta, klobouček)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE