Tréninkovým cvičením, které jsou zaměřené na nácvik jednoduché kombinace, přihrávek, naražení, ovládání míče a obecně techniky jsme se věnovali v článcích Překřížení a výměna místa ve dvojicích, ve kterém nám šlo především o nácvik pohybu hráčů bez míče, správný výběr místa a nácvik překřížení před zapojením hráčů do kombinace nebo v cvičení Jednoduché přihrávky a naražení, ve kterém dbáme především na správné technické provedení a dobré načasování přihrávek.

Cvičení pojmenované Naražení a provedení míče v kruhu, které je organizováno v kruhu, je zaměřeno na schopnost hráčů jednoduše a po zemi kombinovat, narazit si míč se spoluhráčem a poté s míčem u nohy najít prostor pro přihrávku na spoluhráče, který bude v kombinaci pokračovat.    

 

Tipy na cvičení zaměřené na ovládání míče:Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení rozvoj techniky práce s míčem, ve spolupráci s ostatními spoluhráči, kteří jsou rozestavení na obvodu kruhu. Po hráči s míčem požadujeme přesnost přihrávek, vedení míče, naražení míče na různou vzdálenost, přijmutí míče a jeho vedení, které je zakončeno přihrávkou na spoluhráče. Při vedení a ovládání míče po hráčích požadujeme krátké vedení, s neustálou kontrolou míče. Po hráčích, po přihrávce na spoluhráče, vyžadujeme vysprintování do volné pozice a následné zapojení do další kombinace.  

 


Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je kruh
- pro cvičení je možné využít středový kruh
- na obvodu je umístěno 12 kuželů
- kužely na obvodu jsou postaveny ve stejném rozestupu
- uprostřed herního prostoru jsou postaveny 4 tréninkové figuríny
- tréninkové figuríny jsou postaveny ve tvaru kosočtverce
- rozestupy mezi figurínami jsou 3 metry
- cvičení je určeno pro pro 5 hráčů (A-E) 
- hráči jsou rozestavení na obvodu kruhu v prostoru mezi kužely
- jeden z hráčů (A) má u nohy míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A) s míčem
- hráč (A) po zemi přihrává na hráče (E), po jeho pravé ruce
- po přihrávce se hráč (A) do herního prostoru, směrem k hráči (E)
- hráč (E) prvním dotekem naráží míč na rozběhnutého hráče (A)
- hráč (E) po naražení zůstává na svém místě
- hráč (A) míč přijme a provádí ho středovým kosočtverce
- poté co hráč (A) provede míč středem, tak přihrává na hráče (C)
- po přihrávce hráč (A) vyráží a hledá si volný prostor mezi kužely na obvodu
- hráč (C) pokračuje v další kombinaci
- cvičení se opakuje 

 

 

Trenérské poznámky:

- interval zatížení se doporučuje od 45-90 vteřin
- pro trénink je možné postavit 3-5 různých kruhu podle varianty ve videu
- hráči se postupně v kruzích vystřídají
                             

 

Tipy na cvičení organizované v kruhu:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) rozestupy kuželů na obvodu nejsou stejné
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- cvičení je určeno:
(a) minimálně pro 4 hráče do pole
(b) maximálně pro 7 hráčů do pole
- po odehrání míče hráč provádí "obratnostní" cvik

 

 

Pomůcky:

- 12x kužel
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
- 5x tréninková figurína (varianty)

 

TIP REDAKCE