INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK  Autorem průpravného cvičení vhodného pro individuální trénink je trenér Jiří Formánek, který třetí díl seriálu pojmenoval Slalom 100x jinak. V cvičení, které navazuje na první a druhý, se autor příspěvku zaměřil na zlepšení schopnosti ovládání míče při jeho vedení slalomovou drahou.

"Schopnost hráčů ovládat míč v předem daných podmínkách postaveného slalomu je důležitým předpokladem ke zvládání technicky náročnějších situací do kterých vstupují spoluhráči a soupeři," říká trenér Formánek.

Pokud cvičení použijete pro celý tým, je možné zařadit do úvodní nebo průpravné části běžného tréninku.

Cvičení se zaměřením na techniku a ovládání míče:

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem průpravného cvičení je zlepšit u hráčů technické provedení vedení a ovládání míče v předem stanovených podmínkách postaveného slalomu. S přibývajícím početem opakování po hráčích požadujeme vedle perfektního technického zvládnutí také rychlost a plynulost provedení.


Organizace průpravného cvičení:

- prostorem cvičení je pomyslný obdélník o velikosti 15x20 metrů
- cvičení není potřeba provádět na fotbalovém hřišti, ale je možné využit například rovnou zahradu
- na začátku a na konci herního prostoru je postaven kužel
- vlevo a vpravo od těchto kuželů jsou postaveny dva slalomy
- každý slalom je postaven ze čtyř tyčí
- první a třetí tyč jsou vzdálenejěí od osy herního prosotu (10 metrů)
- druhá a čtvrtá tyčjou blíže od osy herního prostoru (5 metrů)
- rozestupy mezi jednotlivými tyčei jsou 2-3 metry
- cvičení je určeno pro dvojci hráčů
- oba dva hráči mají míč
 
Popis herního cvičení:

- cvičení zahajují oba dva hráči současně
- všechny tyče se obíhají z vnější strany
- první obíhají první tyč ve svém slalomu
- poté obíhají druhou tyč, ale ve druhém slalomu
- poté se vracejí do svéh slalomu a obíhají třetí tyč
- pak následuje oběhnutí čtvrté tyče v soupeřově slalomu
 - následně hráči obíhají kužel, který je postaven proti startovnímu
- poté se vrací s míčem u nohy ke startovnímu kuželu  
- cvičení se opakuje

Poznámka:

- pro větší přehlednost je v diagramu zobrazen pouze pohyb jednoho hráče z dvojice

Varianty:

- je možné zvětšit/zmenšit velikost herního prostoru
- upravit rozestupy tyčí
- hráči cvičení provádějí "slabší" nohou
- hráči mají stanoven způsob provedení míče  

Pomůcky:

- 2x míč
- 8x zapicovací tyč (kloboučky, velké kužely)
- 2x mety (kloboučky, kužely)
- případně dvě rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE