Schopnost hráčů sledovat své okolí a předvídat vývoj herních situací i v okamžiku, kdy hráč vede míče rozhodují o tom, zda hráč vyřeší situaci náhodně nebo má prostor vymyslet vhodné řešení. Ovládání míče jsme se věnovali v cvičeních Vedení a ovládání míče po šachovnici nebo Narážečka a ovládání míče pro přípravky.

Cvičení s názvem Vedení míče v kosočtverci pro přípravky je určeno především pro nejmladší věkovou kategorii, kde cílem je nácvik ovládání míče, pro dorostence a dospělé je možné cvičení využít jako stanoviště kruhového tréninku pro 4 hráče.

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik techniky a práce s míčem, vedení a ovládání míče po trase ve tvaru kosočtverce. Po předchozím intenzivním vedení míče hráči cvičení zakončují přihrávkou na spoluhráče, po finální přihrávce hráč krátce dynamicky vyráží za přihrávkou. Cílem také je, aby hráči získali jistotu při vedení míče, včetně schopnosti periferně sledovat svoje bezprostřední okolí. 

 

technika a vedení míče ve fotbale

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je kosočtverec
- rozměry úhlopříček kosočtverce jsou 12 a 8 metrů
- vrcholy kosočtverce jsou vyznačeny pomocí kuželů
- cvičení je určeno pro 4 hráče do pole (A-D)
- všichni hráči stojí u levého vrcholu kosočtverce
- všechny ostatní vrcholy kosočtverce jsou volné
- hráč (A) má míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- hráč (A) vyráží s míčem u nohy směrem k hornímu vrcholu kosočtverce
- horní vrchol kosočtverce hráč obchází z vnější strany
- poté hráč (A) pokračuje k pravému, nejvzdálenějšímu vrcholu kosočtverce
- pravý vrchol hráč (A) obchází z vnitřní strany po své levé ruce
- poté co hráč (A) obejde pravý vrchol, tak vede míč směrem k těžišti kosočtverce
- po krátkém vedení do středu hráč (A) přihrává na hráče (B)
- po přihrávce hráč (A) vyráží k dolnímu vrcholu kosočtverce
- hráč (A) dolní vrchol obíhá z vnitřní strany a běží do zástupu hráčů
- další akci zahajuje hráč (B)
- cvičení se opakuje

 

technika a vedení míče ve fotbale

 

Tipy na související cvičení:

 

Varianty:

- je možné zvětšit/zmenšit délku úhlopříček kosočtverce
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- cvičení je určeno maximálně pro 6 hráčů do pole
- po odehrání míče míče hráč provádí obratnostní/koordinační cvik
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube


Pomůcky:

- 4x kužel (klobouček, meta)
- 1x míč
- rozlišovací trika 


TIP REDAKCE