Cvičením, které zaměřeny především na techniku a ovládání míče, jsme se věnovali Vedení a ovládání míče po šachovnici nebo Kombinace a přihrávky ve skupině ve kterém jsme kombinovali schopnost přesně přihrát, naběhnout si do volného prostoru, přijmout míč a následně ho zase vést.  

Cvičení s názvem Přijmi míč a pracuj s ním se zaměřuje na individuální techniku hráčů, kterou rozvíjíme pomocí sledu přihrávek, zpracování míče, jeho ovládání v maximální dosažitelné rychlosti, včetně vyražení po odehrání míče. Cvičení je určeno pro pět hráčů a zvládnou ho hráči mladších a starších žáků.   


Cvičení na přijmutí míče nebo jeho zpracování:


Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je zlepšit u hráčů techniku práce s míčem, jeho přijmutí po přihrávce, ovládání při otáčení a ve slalomu a schopnost přesně přihrát po předchozím vedení míče. Po odehrání míče po hráčích požadujeme vyražení na prvních metrech. Po hráčích, kteří přijímají míč, požadujeme klamavé uvolnění a odpoutání od obránce a pohyb proti přihrávajícímu hráči. 

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- rozměry herního prostoru jsou 16x16 metrů 
- ve středu horní a dolní strany herního prostoru je trojice zapichovacích tyčí
- které tvoří krátký slalom
- ve středu levé strany je kužel značící výchozí pozici
- ve středu pravé strany jsou dva kužely
- rozestup dvojice kuželů jsou dva metry
- pravá stran herního prostoru prochází středem vzdálenosti mezi dvojicí kuželů
- cvičení je určeno pro 5 hráčů (A-E):
(a) u výchozího kuželu jsou hráči (A) a (E)
(b) vlevo před horním slalomem, čelem k rozehrávajícím, je hráč (B)
(c) uprostřed dvojice kuželů, ve středu pravé straně je hráč (C)
(d) vpravo před dolním slalomem, čelem k hráči (C), je hráč (D)
- hráč (A) má míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- hráč (A) přihrává po zemi na hráče (B)
- okamžitě po přihrávce hráč (A) vyráží na pozici hráče (B)
- hráč (B) přijme míč, otáčí se s ním po své pravé ruce
- obchází první tyč slalomu své pravé ruce
- prochází slalomem s míčem u nohy 
- poté co hráč (B) projde slalomem, tak se hráč (C) rozbíhá
- hráč (C) obíhá po své pravé ruce vnitřní kužel, uvnitř herního prostoru
- hráč (B) po zemi přihrává na hráče (C)
- po přihrávce hráč vyráží a přebíhá na pozici hráče (C)
- hráč (C) míč zpracuje, otáčí se a provádí ho skrz dvojici kuželů
- poté co hráč provede míč mezi kužely, tak přihrává na hráče (D) 
- po přihrávce hráč (C) vysprintuje na pozici hráče (D)
- hráč (D) přijme míč, otáčí se s ním po své pravé ruce
- obchází první tyč slalomu po pravé ruce
- a prochází slalomem s míčem u nohy 
- hráč (D) po zemi přihrává na rozehrávajícího hráče (E)
- po přihrávce hráč (D) vyráží a řadí se mezi rozehrávající
- další cvičení zahajuje hráč (E)

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) rozestupy zapichovacích tyčí v bočních slalomech
(c) rozestup kuželů na pravé straně
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- maximální počet hráčů ve cvičení je 8
- hráč po druhém slalomu mí nepřihrává, ale vede ho k výchozímu kuželu
- cvičení je možné zahájit:
(a) autovým vhazováním
(b) přihrávkou vzduchem
(c) hozením míče o zem
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 3x kužel
- 4x meta (klobouček)
- 6x zapichovací tyč
- 6x míč
- případně rozlišovací trika

 

 

TIP REDAKCE