Průnikové přihrávky byly cílem průpravné hry 8:8 na 3 trojúhelníky a průnikové přihrávky a na výběr místa bylo zaměřeno průpravné cvičení Výběr místa a naražení v trojúhelníku.  
 
Dnešní cvičení Výběr místa v situaci 3:1 v sobě kombinuje obě dvě činnosti, správný výběr místa a následné průnikové přihrávky. Cvičení je vhodné pro mládežnické týmy od věkové kategorie přípravek. 
 
Cíl herního cvičení:
 
Cílem herního cvičení je naučit hráče správně s vybírat místo při přízemní kombinaci při použití krátkých přihrávek, po správném výběru místa musí následovat průniková přihrávka skrz střed herního prostoru ohraničeného trojúhelníkem. Bránící hráč pozičně brání průnikovým přihrávkám.      
 
 
Organizace herního cvičení:
 
- herním prostorem je čtverec
- strana čtverce je 12 metrů
- uprostřed herního prostoru je vyznčen trojúhelník pro průnikové přihrávky
- strana trojúhelníku je 2 metry
- cvičení je určeno pro čtveřici hráčů
- tři hráči kombinují a pokouší se o průnikové přihrávky
- jeden bránící hráč se pokouší průnikovým přihrávkám zabránit
 
Popis herního cvičení:
 
- cvičení zahajuje trojice hráčů s míčem
- cílem cvičení je v časovém intervalu dát  co nejvíce průnikových přihrávek 
- hráči s míčem nemají omezený počet dotyků
- bránící hráč se snaží průnikovým přihrávkám zamezit
- může se volně pohybovat po celém herním prostoru
- nesmí stát uvnitř středového trojúhelníku
- interval zatížení je doporučen 30,45 nebo 60 vteřin
 
Varianty:
 
- je možné upravit velikost herního prostoru
- je možné změnit velikost středového trojúhelníku
- hráči mají omezený počet dotek na (1,2,3)
 
Pomůcky: 
 
- 7x mety (kloboučky, kužely)
- 4x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)