3D ANIMACE  Letní přípravné období s sebou přináši větší počet tréninkových jednotek v týdenním mikrocyklu než v období soutěžním. Proto jsme publikovali seriál Statická kombinace pro šest hráčů nebo cvičení Vedení míče při rozcvičení.
 
První díl seriálu Herní rozcvičení pro šest hráčů se zaměřuje na jednoduchou kombinaci a pohyb hráčů po odehrání míče. Cvičení je organizováno prodoudovou metodou, cvičení zvládnou hráči vyspělých týmů přípravek a starší hráči nebo hráčky.  
   
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení zařazeného do úvodu tréninku je přípravu hráčů na následující zatížení v tréninku, v případě tohoto cvičení rozcvičení probíhá s míčem, pomocí přihrávek a pohybu hráčů bez míče. Protože cvičení probíhá na malém prostoru, tak jsou hráči neustále v permanenci.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- obdélník a jeho dvě poloviny jsou vyznačeny pomocí met
- rozměry prostoru jsou 8x16 metrů
- v rozích a ve středu herního prostoru je vyznačeno šest pozic (A-F)
- hráči (A) a (B) mají míč
- ostatní hráči jsou bez míče
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- hráči (A) a (B) zahajují cvičení současně
- hráč (A) příčně přihrává na hráče (D)
- hráč (B) příčně přihrává na hráče (C)
- hráč (A) po odehrání míče běží směrem na hráče (D)
- hráč (B) po odehrání míče běží směrem na hráče (C)
- hráč (D) míč prvním dotykem sklepává do středu na hráče (A)
- po odehrání míče hráč (D) přebíhá na pozici hráče (B)
- hráč (C) míč prvním dotykem sklepává do středu na hráče (B)
- po odehrání míče hráč (C) přebíhá na pozici hráče (A)
- hráč (A) dává dává dlouhou přihrávku na hráče (F)
- po odehrání míče hráč (A) přebíhá na pozici hráče (D)
- hráč (B) dává dává dlouhou přihrávku na hráče (E)
- po odehrání míče hráč (B) přebíhá na pozici hráče (C)
- cvičení zahajují z druhé strany hráči (E) a (F)
 
Varianty:
 
- cvičení hráči provádí "slabší" nohou
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči akci zahajují krátkým vedením míče
 
Pomůcky:
 
- 6x mety
- 1x míč
- rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE 
Narážečky v obdélníku pro dva hráče