3x VIDEO VARIANTA  V průběhu letošního letního přípravného období jsme publikovali několik cvičení vhodných pro rozcvičení jako cvičení Nácvik narážečky ve trojici nebo Opakované narážečky v obdélníku, které je možné zařadit buď do úvodu tréninku nebo třeba také jakou součást předzápasového rozcvičení. 
 
Druhá část seriálu Z jedničky při rozcvičení je určena pro úvodní část tréninku, podobně jako úvodní část a cílem cvičení je nácvik kombinace na jeden dotek, která probíhá v trojúhelníkovém herním prostoru.
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je nácvik sledu několika po sobě jdoucích přihrávek a naražení, kombinace čtveřice hráčů probíhá po předem stanoveném pořadí, navíc s omezením na jeden dotek. Cvičení je organizováno proudovou metodou, hráči se postupně vystřídají ve všech pozicích cvičení.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je rovnoramenný trojúhelník
- délka nejdekší strany je 20 metrů
- délka dvou ramen je 14 metrů
- cvičení je určeno pro pět hráčů do pole (A-E)
- hráči jsou rozestavení na čtyřech pozicích:
(a) rozehrávající hráči (A) a (E) na jednom vrcholu trojúhelníku
(b) hráč (D) na druhém vrcholu nejdelší strany
(c) hráč (B) uprostřed nejdelší strany
(d) hráč (C) na třetím vrcholu trojúhelníku
- hráč (A) má k dispozici míč
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- hráč (A) přihrává na hráče (C)
- po odehrání míče běží hráč (A) do těžiště trojúhelníku
- hráč (C) prvním dotykem naráží na hráče (B)
- hráč (B) přihrává do středu na hráče (A)
- po odehrání míče se hráč (B) otáčí vnější stranou proti hráči (D)
- hráč (A) dává dlouhou přihrávku na hráče (D)
- po odehrání míče zůstává hráč (A) na stejné pozici
- hráč (D) naráží míč na hráče (B), který je v pohybu proti
- po přihrávce se rozbíhá směrem na hráče (C)
- hráč (B) naráží míč na rozběhnutého hráče (D)
- po odehrání míče přebíhá hráč (B) na pozici hráče (D)
- hráč (D) dává přihrávku na hráče (C)
- po přihrávce jde hráč (D) na pozici hráče (C)
- hráč (C) si míč naráží s hráčem (A)
- hráč (C) se rozbíhá na hráče (E)
- hráč (A) míč znovu prvním dotykem naráží na hráče (C) 
- po odehrání míče hráč (A) přebíhá na pozici hráče (B)
- hráč (C) míč přijme a vede ho na hráče (E)
- poté přihrává na hráče (E)
- a řadí se do zástupu mezi rozehrávající hráče
 
Varianty:
 
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou 
- je možné upravit velikost herního prostoru (zmenšit/zvětšit)
- hráč (B) míč proti hráči (A) naráží mimo herní prostor - videoukázka
- hráč (D) před přihrávkou na hráče (B) vede míč okolo své mety - videoukázka
- hráč (D) přihrává míč na hráče (C) do prostoru - videoukázka
- hráč (A) akci zahajuje přihrávkou na hráče (B) - videoukázka
 
Pomůcky:
 
- 4x mety (kloboučky, kužely)
- 5x míč
- rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE