Rozvoji kondice herním formou jsme se v posledních týdnech věnovali v cvičení Technika a kondice s míčem (3.část) nebo v sedmé části cvičení určeného pro kruhový trénink s názvem Herně-kondiční kruhový trénink s míčem, které také také probíhá v trojúhelníku.

Seriál cvičení nazvaný Kondiční trojúhelník s míčem je organizačně nenáročný. Čtvrtý díl navazuje na předchozí třetí část, všechna cvičení seriálu je možné využít v rámci kruhového tréninku pro čtyři hráče. Cvičení jsou zaměřena na rozvoj herní kondice formou střídavého herního a kondičního zatížení.


Cíl kondičního cvičení:

Cílem herně kondičního cvičení je rozvoj explozivního vyražení a rychlostní vytrvalosti specifickou formou s míčem. Hráči během cvičení pravidelně střídají dlouhé přízemní přihrávky, vedení míče, naražení míče a maximálně intenzivní pohyb za míčem. To vše hráči provádí maximální možnou intenzitou, v případě variant i s obratnostními cviky.  

 

 

Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem je rovnostranný trojúhelník
- délka strany je trojúhelníku je 15 metrů
- cvičení je určeno pro čtyři hráče do pole
- tři hráči (B,C,D) stojí každý u jednoho vrcholu trojúhelníku
- hráč (A) má míč
- a stojí na jedné straně trojúhelníku
- mezi hráč (D) a (B) 

 

 

Popis kondičního cvičení:

- hráč (A) s míčem zahajuje cvičení
- přihrává míč k hráči (B)
- okamžitě po odehrání míče sprintuje hráč (A) ke středové metě
- středovou metu obíhá a běží proti hráči (B)
- hráč (B) prvním dotykem míč naráží proti hráči (A)
- hráč (A) míč prvním dotykem vrací zpět na hráče (B)   
- okamžitě po odehrání míče sprintuje hráč (A) na pozici hráče (B)
- hráč (B) dává dlouhou přihrávku na hráče (C)
- cvičení se opakuje
- cvičení je limitováno:
(a) časovým limitem
(b) počtem opakování 

 

Varianta 1

 

Tipy na související cvičení:

 

Varianta 2

 

Varianty:

- cvičení je možné provádět protisměrně
- je možné upravit velikost trojúhelníku (zvětšit/zmenšit)
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- hráči po odehrání míče provádí obratnostní cvik (leh, sed, ...)
- hráči si středový kužel obhazují
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube
 


Pomůcky:

- 3x mety (kloboučky, kužely)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika


TIP REDAKCE