5 VARIANT  +  VIDEO  Rozvoji koordinačních a obratnostních dovedností jsme se věnovali v seriálu Rychlostně-koordinační motýlek, k problematice rozvoj rychlostních schopností hráčů fotbalu vyšel na www.trenink.com obsáhlý rozhovor.
 
Kondiční cvičení s názvem Sprint se změnami směru běhu v sobě kombinuje rozvoj obratnosti, koordinace a startovní se sprinterskou rychlostí. Jednotlivé složky je možné upravit zvolením varianty cvičení.
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cíl cvičení je rozvoj rychlostních schopností hráčů. Závěrečnému sprinterskému úseku přechází krátké intenzivní běžecké úseky, s několika změnami směru běhu. V průběhu cvičení se dvojice hráčů několikrát setkává a od hráčů požadujeme předvídavost, obratnost a koordinaci.   
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- herním prostorem je čtverec 
- délka strany čtverce je 20 metrů
- v dolní polovině herního prostoru je vyznačen rovnostranný trojúhelník
- délka strany trojúhelníku je 9 metrů
- dolní strana trojúhelníku je totožná s dolní stranou herního prostoru
- uprostřed horní strany herního prostoru je branka
- branku tvoří dvě zapichovací tyče o rozestupu 2 metrů
- startovní pozice tvoří kužely ve středu bočních stran
- společně s trojúhelníkem tvoří startovní pozice pomyslné písmeno W
- cvičení je určeno pro 6-16 hráčů do pole
- hráči do pole jsou rozdělení na dvě poloviny (A) a (B) 
- každého jednotlivého cvičení se účastní po jednom hráči z každého zástupu
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- první hráči ze zástupů (A) a (B) vyráží současně
- signálem pro vyražení je pokyn trenéra
- probíhají předem stanovenou trasu paralelně, pouze stranově převráceně
- hráči běží k bližšímu dolnímu kuželu trojúhelníku a obíhají ho z vnější strany
- pokračují sprintem k hornímu vrcholu trojúhelníku, opět z vnější strany
- po oběhnutí pokračují ke vzdálenějšímu dolnímu kuželu trojúhelníku
- kužel obíhají z vnější strany a vrací se k hornímu vrcholu trojúhelníku
- minou ho tak, že běží z vnitřní strany a běží dlouhým sprintem do cílové branky
- poté se poklusem po obvodu herního prostoru vrací do svého zástupu
- cvičení se opakuje
 
Varianty:
 
- trenér cvičení startuje úderem míče o zem
- hráči pravidelně střídají startovní pozice
- hráči do cvičení startují ze stanovené pozice (leh, sed, klek, ...)
- cvičení mohou hráči provádět s míčem
- první běžecký úsek hráči běží pozadu
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- na koncové čáře herního prostoru stojí dvě branky, trenér určuje cílovou branku
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube
 
Pomůcky:
 
- 7x kužely (mety, kloboučky)
- 2x zapichovací tyče
- 4x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)  
 
 TIP REDAKCE