"Rychlost práce s míčem a rychlost obecně je jedním z nejdůležitějších aspektů, které ovlivňují úspěšnost hráčů a týmů ve fotbale. Dobře rychlostně vybavený hráč, schopný v rychlosti pracovat s míčem a rychle se rozhodovat, má mnohem větší předpoklady uspět a být úspěšný, bez ohledu na to o jakou výkonnostní úroveň se jedná," říká autor dnešního cvičení, který se rychlosti věnoval naposledy v cvičení Vyražení, obratnost a ovládání míče, určenému pro věkovou kategorii mladších a starších žáků.      

Kondiční cvičení Startovní rychlost s a bez míče je zajímavé především tím, že dva současně pracující hráči spolu spolupracují v podobě přihrávky a přijmutí míče, cvičení provádí v jednom herním prostoru, ale každý provádí jinou činnost, která se pravidelně střídá. Cvičení je vhodné jak pro mládežnické týmy, tak pro dospělé


Cíl kondičního cvičení:

Cílem rychlostně-kondičního cvičení je rozvoj rychlosti reakce a schopnosti rychle reagovat, rozvoj startovní a sprinterské rychlosti, obratnosti a koordinace. Cvičení kombinuje v sobě kondiční složku a složku herní, se zaměřením na schopnost přesně přihrát před vyražením, přijmutí míče a jeho ovládání v maximální možné rychlosti, včetně několik změn směru vedení míče.

 

 

Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem kondičního cvičení je čtverec
- rozměry čtverce jsou 16x16 metrů
- dva horní rohy jsou vyznačeny pomocí zapichovacích tyčí
- zbývající dolní rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- ve svislé ose herního prostoru jsou postaveny dvě tréninkové figuríny
- rozestup tréninkových figurín je 4 metry
- cvičení je určeno pro 6-16 hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na dvě stejně početné skupiny hráčů (A) a (B)
- v levém dolním rohu stojí hráči (A)
- v pravém dolním rohu je skupina hráčů (B)
- hráči ve skupině (A) mají míč

 

 

Popis kondičního cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) po zemi přihrává na hráče (B)
- po přihrávce vyráží do prostoru, k dolní tréninkové figuríně
- hráč (B) míč přijme a vede ho mezi dvojici tréninkových figurín
- hráč (A) obíhá dolní figurínu po své levé ruce
- probíhá mezi dvojici tréninkových figurín
- poté hráč (A) obíhá horní figurínu po pravé ruce 
- a běží k pravé horní zapichovací tyči
- hráč (B) s míčem projde mezi dvojic tréninkových figurín
- a pokračuje k zapichovací tyči v levém horním rohu
- oba dva hráči obíhají zapichovací tyče a řadí se do zástupu hráčů
- pokračuje další dvojice hráčů 

 

Varianta 1


Tipy na související cvičení:

 

Varianta 2

 

Varianty:

 

- hráči během cvičení přihrávají a míč vedou "slabší" nohou
- cvičení je možné provádět z druhé strany
- cvičení je zahájeno autovým vhazováním
- je možné změnit tvar herního prostoru na obdélník
- je možné upravit (zvětšit/zmenšit):
(a) velikost prostoru cvičení 
(b) rozestup tréninkových figurín umístěných ve středu
- hráči si míč okolo zapichovací tyče obhazují
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 2x zapichovací tyč
- 2x tréninková figurína
- 2x meta (klobouček, kužel)
- 8x míč
- případně rozlišovací trika


TIP REDAKCE