Image Středeční článek trenéra Jiřího Formánka na stránkách portálu fotbalových trenérů trenink.com je, podobně jako jeho předchůdce Kondiční souboje 1:1 na 5 branek s nahrávači, kombinací herního cvičení s maximálním důrazem na kondiční stránku, především pak rychlostně-silové schopnosti, které jsou důležité především v soubojových situacích jeden na jednoho (1:1).

Kondiční cvičení Dva souboje 1:1 bez branek s 8 nahrávačije svou organizací podobné hře 8:8 ve vymezeném prostoru na osm branek od trenéra Vladana Pražáka. Autor se zaměřil se především na oddolnost hráčů v soubojových situacích 1:1 na relativně velkém prostoru, důraz byl kladen na orientaci v prostoru, předvídavost, schopnost naučit se využívat ke spolupráci spoluhráče a schopnost udržet míč pod tlakem soupeře.


Cvičení zařazujeme vždy na začátek hlavní části kondičně zaměřené tréninkové jednotky, protože cvičení je extrémně náročné. Cvičení musí předcházet důkladné zapracování hráčů. Cvičení je určeno především pro dorostenecké mužstva a týmy dospělých, zvládnou ho však - při úpravě intervalu zatížení - i žákovské týmy.


Cíl herně-kondičního cvičení:

Cílem herně-kondičního cvičení je rozvoj nebo obnova rychlostně-vytrvalostních a rychlostně-silových schopností hráčů. Cvičení je prováděno herní specifickou formou v permanentních soubojových situacích jeden na jednoho (1:1) s cílem provést míč pod kontrolou pokud možno s využitím pasivních spoluhráčů (nahrávačů) na obvodu hrací plochy. Dbáme na odolnost hráčů v soubojových situacích, důsledné krytí míče a v opačném případě o pokusy konstruktivního odebrání míče. Od hráčů je v průběhu intervalu zatížení vyžadována maximální intenzita provádění.

 

 

Kondiční souboje 1:1 bez branek s 8 nahrávačiOrganizace herně-kondičního cvičení:

- herním prostorem je čtverec
- strana čtverce má délku 25 metrů
- herní prostor je volný bez branek a dalších překážek
- na obvodu je vždy umístěno dostatek míčů pro případné použití!
- cvičení je určeno pro 12 hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na dva barevně odlišené týmy
- aktivně vždy pracují 4 hráči
- 4 hráči (2:2) z každého týmů vytvoří 2 dvojice 1:1
- každá dvojice 1:1 má vždy jeden míč
- zbývajících 8 hráčů se cvičení účastní pasivně jako nahrávači na obvodu
- pasivní hráči jsou rovnoměrně rozmístění na obvodu herního prostoru
- střídavě z jednoho a druhého týmu
- hráči pracují pouze ve dvojicích, v trvalém souboji 1:1

 

Popis herně-kondičního cvičení:

- hráč s míčem se snaží udržet míč pod svou kontrolou
- míč si může narazit s libovolným nahrávačem na obvodu
- druhý (bránící, napadající) hráč se pokouší:
(a) zamezit přihrávce na hráče na obvodu
(b) konstruktivní odebrání míče
(c) a následně vlastní krytí a vedení míče
- interval zatížení je 30 (20,40) vteřin
- počet opakování 3x-10x
- poměr IZ:IO by měl být minimálně 1:4, spíše 1:6 až 1:8

Varianty:

- herním prostorem může být jiný geometrický tvar (obdélník, kruh)
- dle počtu hráčů lze manipulovat s velikostí herního prostoru:
(a) zvětšit (maximálně však 35x35 metrů)
(b) zmenšit
- cvičení může být určeno i pro jiný počet hráčů, podmínkou je sudý počet hráčů
- minimálním počtem jsou 4 dvojice (1:1)
- hráči na obvodu nejsou rozmístění na obvodu rovnoměrně
- narážet je možno se všemi hráči

Pomůcky:

- 4x-8x mety (kloboučky, kuželky) na vyznačení hrací plochy
- 15x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE