TIP REDAKCE  Článek trenéra Jiřího Formánka na stránkách web magazínu www.trenink.com je kombinací herního cvičení s maximálním důrazem na kondiční stránku, především pak rychlostně-silové schopnosti, které jsou důležité především v soubojových situacích jeden na jednoho. Popisované cvičení je svou organizací podobné hře 8:8 ve vymezeném prostoru na osm branek od trenéra Vladana Pražáka.

Autor cvičení pojmenoval Kondiční souboje 1:1 na 5 branek s nahrávači a zaměřil se především na prosazení hráčů v soubojových situacích 1:1 na relativně velkém prostoru, důraz byl kladen na orientaci v prostoru, předvídavost a schopnost naučit se využívat ke spolupráci nahrávače na obvodu. Schopnost udržet míč pod tlakem soupeře je popisoval v článku 3+1:2 s nahrávači a třemi míči, které je určeno pro deset hráčů.


Herní cvičení zařazujeme na začátek hlavní části tréninkové jednotky, protože cvičení je extrémně kondičně náročné. Cvičení musí předcházet důkladné zapracování hráčů. Cvičení je určeno především pro dorostenecké mužstva a týmy dospělých, zvládnou ho však - při úpravě doby zatížení - i žákovská družstva.

 

Cíl herního cvičení:


Cílem herně-kondičního cvičení je rozvoj nebo obnova rychlostně-vytrvalostních a rychlostně-silových schopností hráčů. Cvičení je prováděno herní specifickou formou v permanentních soubojových situacích jeden na jednoho (1:1) s cílem provést míč pod kontrolou pokud možno co největším počtem branek, ke spolupráci je možné využit nahrávače na obvodu. Od hráčů je v průběhu intervalu zatížení vyžadována maximální intenzita provádění.
 

Kondiční souboje 1:1 na 5 branek s nahrávači

 

Organizace herního cvičení:

- herním prostorem je čtverec
- strana čtverce má délku 35 metrů
- v prostoru hrací plochy je umístěno rovnoměrně 5 průchozích branek (dle obrázku)
- velikost branky je 1,5 metru
- na obvodu je vždy umístěno dostatek míčů pro případné použití
- cvičení je určeno pro 16 hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na dva barevně odlišené týmy
- aktivně pracuje vždy 8 hráčů
- 8 hráčů (4:4) z každého týmů vytvoří 4 dvojice 1:1 - každá dvojice 1:1 má vždy jeden míč
- zbývajících 8 hráčů se cvičení účastní pasivně jako nahrávači
- pasivní hráči jsou rovnoměrně rozmístění na obvodu herního prostoru
- hráči pracují pouze ve dvojicích, v trvalém souboji 1:1

 

Popis herního cvičení:

- hráč s míčem se snaží provést míč co největším počtem branek
- míč si může narazit s libovolným nahrávačem na obvodu
- druhý (bránící, napadající) hráč se pokouší:
(a) zamezit provedení míče skrz malou branku
(b) konstruktivní odebrání míče
(c) a následně vlastní provádění míče skrz malé branky
- interval zatížení je 30 (20,40) vteřin
- počet opakování 3x-10x

Varianty:

- herním prostorem může být jiný geometrický tvar (obdélník, kruh)
- dle počtu hráčů lze manipulovat s velikostí herního prostoru:
(a) zvětšit
(b) zmenšit
- malé branky lze umístit v prostoru nepravidelně
- malé branky mohou také mít různou velikost
- lze zvětší počet branek v prostoru na (6,7,8)
- cvičení může být určeno i pro jiný počet hráčů, podmínkou je sudý počet hráčů
- minimálním počtem je 8 hráčů
- hráči na obvodu nejsou rozmístění na obvodu rovnoměrně
- narážet je možné si pouze s hráči svého týmu

Pomůcky:

- 4x-8x mety (kloboučky, kuželky) na vyznačení hrací plochy
- 12x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)
- 5x malá průchozí branka (nebo 10 větší kužel nebo tyče)

 

 TIP REDAKCE