Herní trénink

Image V prvním díle seriálu bylo řečeno, že cvičení tři na tři jsou považována za podstatná pro natrénování držení miče a pohybu bez míče (týmová hra). Z tohoto důvodu považují za velmi důležité věnovat určitou část tréninkového času činnostem, diky kterým si hráči navyknou utočit a vybíhat do prostoru a pohybovat se bez míče podle momentální situace situace na hřiští. "Během tréninků je tudíž velmi potřebné klást dostatečný důraz na tento aktivní přístup a vštěpovat hráčům příslušné technické a taktické znalosti," říká trenér Alessandro Moreni.

Druhý díl hovoří o tom, že držení míče je koordinovaná akce do které je zapojeno více hráčů, kteří díky přesnému rozestavení na hřišti, správné pohyblivosti a neustálému uvolnování dokáží udržet a přihrávat si vzájemně míč. Takže je nutné zajistit stálý pohyb uvnitř prázdných prostor, aby bylo co nejlépe využito herní plochy a poskytnuta správná podpora spoluhráči, který drží míč, aby měl k dispozici co největší počet možných voleb přihrávky.

Na stránkách trenérského portálu www.trenink.com již dřive byl také publikován souhrnný článek, který popisoval Mikrosituace a herní situace 3:3. Seriál článků je určen především pro mládežnické trenéry přípravek a žáků a dnešní část je věnována praktickým ukázkám cvičení 3:3.

Image V prvním díle seriálu bylo řečeno, že cvičení tři na tři jsou považována za podstatná pro natrénování držení miče a pohybu bez míče (týmová hra). Z tohoto důvodu považují za velmi důležité věnovat určitou část tréninkového času činnostem, diky kterým si hráči navyknou utočit a vybíhat do prostoru a pohybovat se bez míče podle momentální situace situace na hřiští. "Během tréninků je tudíž velmi potřebné klást dostatečný důraz na tento aktivní přístup a vštěpovat hráčům příslušné technické a taktické znalosti," říká trenér Alessandro Moreni.

Držení míče je koordinovaná akce do které je zapojeno více hráčů, kteří díky přesnému rozestavení na hřišti, správné pohyblivosti a neustálému uvolnování dokáží udržet a přihrávat si vzájemně míč. Takže je nutné zajistit stálý pohyb uvnitř prázdných prostor, aby bylo co nejlépe využito herní plochy a poskytnuta správná podpora spoluhráči, který drží míč, aby měl k dispozici co největší počet možných voleb přihrávky.

Na stránkách trenérského portálu www.trenink.com již dřive byl také publikován souhrnný článek, který popisoval Mikrosituace a herní situace 3:3. Seriál článků je určen především pro mládežnické trenéry přípravek a žáků.

Image V tomto článku s názvem Použití cvičení tři na tři nabízí jeho autor, italský trenér trvale žijící v ČR Alessandro Moreni, řadu praktických cvičení, ve kterých jsou proti sobě postavena dvě trojčlenná družstva, tak aby při tréninkových zápasech zlepšily určité kondiční a technicko-taktické cíle podle požadavků trenéra.

Cvičení tři na tři spolu se souvisejícími přizpůsobeními jsou považována za velmi důležitá, jak jako technika sloužící jako připrava a trénink na kolektivní hru, jejiž podstata spočívá v držení míče a v pohybu bez míče, tak i jako přípravná technika umožňující průběžné zdokonalování neverbální komunikace v rámci družstva, všestranně podporují vytváření a vyhledávání spolupráce a aktivují mentalitu zaměřenou na týmovou hru, chápanou ve smyslu neomezené výměny rolí jednotlivých hráčů.

Na stránkách trenérského portálu www.trenink.com již dřive byl také publikován souhrnný článek, který popisoval Mikrosituace a herní situace 3:3. Dnešní cvičení je určeno především pro mládežnické trenéry přípravek a žáků.

Image Dnešní příspěvek má posloužit k výběru vhodného cvičení pro nácvik řešení situace 5:5, tak aby nedocházelo k neustálému opakování jednoho a toho samého cvičení, které hráčům neumožňuje se zlepšovat.

Poslední článek tohoto týdne na stránkách trenérského portálu www.trenink.com přináší výběr průpravných a herních cvičení určených k nácviku úspěšného řešení herních situací pět na pět (5:5) a to buď s cílem prosadit se v zakončení nebo v cvičeních kde primárním cílem je naučit hráče udržet míč pod svou kontrolou v rámci svého týmu.

Nácvik je možné provádět u všech věkových kategorií s nutností úpravy velikosti hrací plochy. Cvičení a hry zpravidla zařazujeme doprůpravné, hlavní nebo i závěrečné části tréninkové jednotky.

Image "Skupinový trénink zaměřený na individuální herní činnosti jednotlivce(IHČ) je jedním ze základních a nejefektivnějších forem přípravy budování herní výkonnosti mladých hráčů. Tuto formu přípravy by měli aplikovat do svých tréninkových jednotek především trenéři mládežnických týmů počínaje přípravek až po dorost. Skupinovou formu tréninku je vhodné zařadit například při tréninku z velkým počtem hráčů," říká autor dnešního článku Vladan Pražák.

Název dnešního článku Skupinový trénink na 3 stanovištích napovídá, že ve třech cvičeních zaměřeíme především na nácvik individuálních herních činností jednotlivého hráče.

Cvičení zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky a je určena pro všechna mládežnická družstva.

Image Trenér Tomáš Zmatlík není častým autorem stránek trenérského portálu www.trenink.com, ale jeho články vždy patří k těm úspěšným avelmi populárním. Připomeňme například kondiční cvičení Otočení po rychlém vyražení a reakce spoluhráčů nebo Plynulý slalom s naražením a změnou směru.

Název dnešního cvičení je Postupný útok s napadáním, cílem je u hráčů zafixovat návyky při zakládání postupného útoku, s důrazem na rychlou práci s míčem a snaha o zapojení většího počtu - pět, šest hráčů - do finálního zakončení.

Image V prázdninových týdnech jsme čtenářům portálu fotbalových trenérů www.trenink.com přinesli tři články s názvy Herně-kondiční cvičení pro přípravné období, což byl výběr několika článků s herně-kondičním obsahe publikovaných na těchto stránkách, které by měly být inspirací pro přípravné období a také výběr článků pro mikrosituace 3:3 a průpravné hry 8:8.

Poslední článek tohoto týdne přináší výběr průpravných a herních cvičení určených k nácviku zakládání a vedení rychlého protiútoku. U těchto cvičení je obvykle třeba mít k dispozici celou hráci plochu.

Cvičení a hry zpravidla zařazujeme do hlavní nebo závěrečné části. Nácvik je možné provádět u všech věkových kategorií s nutností úpravy velikosti hrací plochy.

Image V předcházajících týdnech jsme čtenářům portálu fotbalových trenérů www.trenink.com přinesli články s názvy Herně-kondiční cvičení pro přípravné období, což byl výběr několika článků s herně-kondičním obsahe publikovaných na těchto stránkách, které by měly být inspirací pro přípravné období a také výběr článků pro mikrosituace 3:3.

Dnešní článek přináší výběr průpravných her, které jsou určeny pro větší počet hráčů, konkrétně 8:8. Utěchto her a cvičení je obvykle potřeba k dispozici minimálně polovina standardní hrací plochy.

Tyto hry obvykle zařazujme do hlavní nebo závěrečné části. Hry jsou určeny spíše pro starší věkové kategorie.

Image V průběhu minulého týdne jsme čtenářům portálu fotbalových trenérů www.trenink.com přinesli článek s názvem Herně-kondiční cvičení pro přípravné období, což byl výběr několika článků s herně-kondičním obsahe publikovaných na těchto stránkách, které by měly být inspirací pro přípravné období.

Dnes pokračujeme v podobném duchu, tentokrát se však podíváme na hry, průpravné a herní cvičení ve kterých je poměr hráčů tři na tři (3:3), případně jsou do těchto cvičení zapojení i brankáři. Výhodou těchto cvičení, že všichni hráči jsou aktivně zapojení do hry a to jak v případě, že jejich tým má míč pod kontrolou nebo ne.

Upozorňujeme na skutečnost, že při takto malém počtu hráčů je třeba dávat pozor na poměr zatížení a odpočinku, protže po hráčích požadujeme maximální nasazení.