Herní trénink

eliasova_100"Už to, že fotbal se svými požadavky na všechny složky výkonu řadí mezi nejnáročnější týmové hry, je dobrý důvod pro kvalitní zajištění péče o pohybový aparát, který je mnohdy zatěžován i těžšími úrazy, jež mohou hráče vyřadit na několik týdnů či déle z tréninkového procesu. Jaké to může mít důsledky pro jednotlivce nebo celé družstvo, si každý může jistě domyslet. Samotná prevence zranění je proto velmi důležitá," říká autorka prvního dílu seriálu Mgr. Martina Eliášová, která ho pojmenovala Rozcvičení a strečink v tréninkovém procesu ve fotbale. Celý seriál vychází z její bakalářské práce.

"Přestože v dnešní době je obvykle samozřejmé zahřátí a následný strečink s rozcvičením, mnohdy tato cvičení nejsou prováděna dostatečně a správně, tudíž se jejich efekt se nedostaví a riziko poškození se přirozeně zvyšuje," dodává autorka.

logo_acbPozápasové tréninky jsou stejně důležité jak pro hráče, kteří absolvovali mistrovské utkání, tak pro hráče, kteří do utkání nenastoupili nebo odehráli malý počet minut. Především pro ně jsou určeny herně-kondiční cvičení, která mají nahradit harní zatížení jako například cvičení popisované v článku Kolotoč - speciální (herní) vytrvalost

Trenérem, který dnešního cvičení zařazuje do tréninkovémho procesu svého týmu, je Carlo Tebi, který v současné době vede švýcarský celek první ligy AC Bellinzona. V tomto týmu v současné době působí dva hráči, kteří v minulých letech prošli pražskou Spartou. Jsou to obránce Pavel Pergl a útočník Marco Lustrinelli.

Trenér Carlo Tebi toto cvičení zařazuje do pozápasového, regenerečního tréninku, především pak pro hráče, kteří ve víkendovém utkání neměli herní vytížení. Cvičení je vždy organizováno soutěživou formou.

moreni_100„Používání míče v průběhu úvodní a průpravné části tréninkové jednotky je důležité, protože skloubíte technické ovládání míče a pohybovou aktivitu,“ říká trenér Alessandro Moreni, který naposledy na stránkách www.trenink.com publikoval článek Cooperův test: K čemu slouží, jak jej provádět a vyhodnotit výsledky?

Máme dvě možnosti jak používat míč v průběhu rozcvičení. V prvním případě je záměrem individuální hráčská technika, jako jsou nahrávky a vedení míče. Ve druhém případě můžeme používat malé formy hry (zápasy), kde si můžete vymyslet různá pravidla.

Samozřejmě by bylo vhodné volit obě dvě varianty, ale obvykle nemáme dostatek času a musíme se rozhodnout pro jeden směr, tak aby došlo k průniku s obsahem celé tréninkové jednotky.

krc_sparta_zadek_150O výsledku utkání rozhodují především úspěšné akce na útočné polovině, často se týmu držícímu míč podaří vytvořit početně výhodnou situaci a je třeba hráče naučit, aby se podobné situace nezalekli a uměli je řešit. 

Čtvrtý článek tohoto roku na stránkách trenérského portálu www.trenink.com přináší výběr herních cvičení určených k nácviku řešení herních situací tři na dva na útočné polovině hrací plochy.

Herní situace 3:2 a jejich nácvik je možné zařadit do tréninkového procesu všech věkových kategorií, od přípravek až po dospělé. Cvičení zařazujeme jak do průpravné, tak do hlavní části tréninkové jednotky, především v závisloti na věkové kategorii.

Image Finální fáze útočné akce se často rozhoduje v soubojových situacích jeden na jednoho a je na ofenzivních hráčích, aby se řešení těchto situací nebáli, měli zažité určité automatismy a v soubojích si věřili.

Páteční a tedy poslední článek tohoto týdne na stránkách trenérského portálu www.trenink.com přináší výběr průpravných a herních cvičení určených k nácviku řešení soubojové situace jeden na jednoho (1:1) v prostoru před nebo uvnitř pokutového území.

Souboje situace a jejich nácvik je možné zařadit do tréninkového procesu všech věkových kategorií. Cvičení zařazujeme do průpravné, ale především do hlavní části tréninkové jednotky.

Image V prvním díle seriálu bylo řečeno, že cvičení tři na tři jsou považována za podstatná pro natrénování držení miče a pohybu bez míče (týmová hra). Z tohoto důvodu považují za velmi důležité věnovat určitou část tréninkového času činnostem, diky kterým si hráči navyknou utočit a vybíhat do prostoru a pohybovat se bez míče podle momentální situace situace na hřiští. "Během tréninků je tudíž velmi potřebné klást dostatečný důraz na tento aktivní přístup a vštěpovat hráčům příslušné technické a taktické znalosti," říká trenér Alessandro Moreni.

Druhý díl hovoří o tom, že držení míče je koordinovaná akce do které je zapojeno více hráčů, kteří díky přesnému rozestavení na hřišti, správné pohyblivosti a neustálému uvolnování dokáží udržet a přihrávat si vzájemně míč. Takže je nutné zajistit stálý pohyb uvnitř prázdných prostor, aby bylo co nejlépe využito herní plochy a poskytnuta správná podpora spoluhráči, který drží míč, aby měl k dispozici co největší počet možných voleb přihrávky.

Na stránkách trenérského portálu www.trenink.com již dřive byl také publikován souhrnný článek, který popisoval Mikrosituace a herní situace 3:3. Seriál článků je určen především pro mládežnické trenéry přípravek a žáků a dnešní část je věnována praktickým ukázkám cvičení 3:3.

Image V prvním díle seriálu bylo řečeno, že cvičení tři na tři jsou považována za podstatná pro natrénování držení miče a pohybu bez míče (týmová hra). Z tohoto důvodu považují za velmi důležité věnovat určitou část tréninkového času činnostem, diky kterým si hráči navyknou utočit a vybíhat do prostoru a pohybovat se bez míče podle momentální situace situace na hřiští. "Během tréninků je tudíž velmi potřebné klást dostatečný důraz na tento aktivní přístup a vštěpovat hráčům příslušné technické a taktické znalosti," říká trenér Alessandro Moreni.

Držení míče je koordinovaná akce do které je zapojeno více hráčů, kteří díky přesnému rozestavení na hřišti, správné pohyblivosti a neustálému uvolnování dokáží udržet a přihrávat si vzájemně míč. Takže je nutné zajistit stálý pohyb uvnitř prázdných prostor, aby bylo co nejlépe využito herní plochy a poskytnuta správná podpora spoluhráči, který drží míč, aby měl k dispozici co největší počet možných voleb přihrávky.

Na stránkách trenérského portálu www.trenink.com již dřive byl také publikován souhrnný článek, který popisoval Mikrosituace a herní situace 3:3. Seriál článků je určen především pro mládežnické trenéry přípravek a žáků.

Image V tomto článku s názvem Použití cvičení tři na tři nabízí jeho autor, italský trenér trvale žijící v ČR Alessandro Moreni, řadu praktických cvičení, ve kterých jsou proti sobě postavena dvě trojčlenná družstva, tak aby při tréninkových zápasech zlepšily určité kondiční a technicko-taktické cíle podle požadavků trenéra.

Cvičení tři na tři spolu se souvisejícími přizpůsobeními jsou považována za velmi důležitá, jak jako technika sloužící jako připrava a trénink na kolektivní hru, jejiž podstata spočívá v držení míče a v pohybu bez míče, tak i jako přípravná technika umožňující průběžné zdokonalování neverbální komunikace v rámci družstva, všestranně podporují vytváření a vyhledávání spolupráce a aktivují mentalitu zaměřenou na týmovou hru, chápanou ve smyslu neomezené výměny rolí jednotlivých hráčů.

Na stránkách trenérského portálu www.trenink.com již dřive byl také publikován souhrnný článek, který popisoval Mikrosituace a herní situace 3:3. Dnešní cvičení je určeno především pro mládežnické trenéry přípravek a žáků.

Image Dnešní příspěvek má posloužit k výběru vhodného cvičení pro nácvik řešení situace 5:5, tak aby nedocházelo k neustálému opakování jednoho a toho samého cvičení, které hráčům neumožňuje se zlepšovat.

Poslední článek tohoto týdne na stránkách trenérského portálu www.trenink.com přináší výběr průpravných a herních cvičení určených k nácviku úspěšného řešení herních situací pět na pět (5:5) a to buď s cílem prosadit se v zakončení nebo v cvičeních kde primárním cílem je naučit hráče udržet míč pod svou kontrolou v rámci svého týmu.

Nácvik je možné provádět u všech věkových kategorií s nutností úpravy velikosti hrací plochy. Cvičení a hry zpravidla zařazujeme doprůpravné, hlavní nebo i závěrečné části tréninkové jednotky.