Herním cvičením zaměřeným na vedení a ovládání míče, s nezanedbatelným kondičním aspektem, jsme se věnovali v článcích Kondiční souboje 1:1 na 5 branek s nahrávači nebo Kondiční souboje 1:1 v kosočtverci, ve kterém vedle schopnosti prosadit se v souboji akcentujeme i kondiční složku cvičení v oblasti síly.

Průpravnou hru s názvem Provedení míče skrz trojúhelníky, která je zaměřena na schopnost přenášet těžiště hry a ovládat míč pod tlakem soupeře, zařazuje do svého tréninku trenér Vít Caudr, v současné době trenér věkové kategorie U15 v FK Meteor Praha VIII a organizátor letního fotbalového kempu, který cvičení natočil v rámci projektu Natoč cvičení na svém tréninku!, což může kterýkoliv náš čtenář. 


Tipy na průpravné hry s trojúhelníky uprostřed:

 

Cíl průpravné hry:

Cílem hry je naučit hráč přenášet při kombinaci čtveřice hráčů na malém prostoru těžiště hry a uvolnit jednoho z hráčů, tak aby s míčem u nohy provedl míč přes plochu jednoho z pěti trojúhelníků uvnitř herního prostoru. Pokud se hráč s míčem dostane pod tlak bránících hráčů, tak se musí pokusit navázat na sebe protihráče a  přihrát míč na volného spoluhráče. Po hráčích, kteří mají míč pod kontrolou, požadujeme rychlou práci s míčem. Bránící hráči se pokouší o konstruktivní odebrání míče.      

 

 

Organizace průpravné hry:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 20x30 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů 
- uvnitř herního prostoru je vyznačeno pět rovnostranných trojúhelníků
- trojúhelníky jsou postaveny rovnoměrně po celé herní ploše
- trojúhelníky jsou vyznačeny pomocí met a délce strany 1 metr
- cvičení je určeno pro 8 hráčů do pole
- hráči jsou vyznačeny v poměru 4:4:
(a) červený tým (A-D)
(b) modrý tým (K-N)
- jeden z týmů má pod kontrolou míč  

 

 

Popis průpravné hry:

- cvičení zahajuje červený tým s míčem
- cílem jednoho intervalu zatížení je:
(a) aby útočící tým kombinoval na neomezený počet doteků
(b) uvolnit jednoho z útočících hráčů, aby mohl provést míč skrz libovolný trojúhelník
(c) bránící hráči vytváří tlak na hráče s míčem
(d) bránící hráči se pokouší o konstruktivní odebrání míče
- interval zatížení je (45,60,90) vteřin
- hráči soutěží o větší počet "provedení" skrz trojúhelníky 


Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty: 

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) umístění pěti trojúhelníků uvnitř herního prostoru
(c) tvar herního prostoru na čtverec
(d) počet hráčů na 3:3 nebo na 5:5
- hráči míč vedou a přihrávají "slabší" nohou
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 4x kužel
- 15x meta (klobouček)
- 1x míč
- 8x rozlišovací triko (2 barvy)

 

TIP REDAKCE