První cvičení seriálu s názvem Střelba od brankové čáry je zaměřeno na jednoduchou přízemní kombinaci vycházející od brankové čáry a zakončení útočné akce po oběhnutí jednoho ze svých spoluhráčů. Jednoduchá kombinace  předcházela i zakončení v cvičení Turecká střelba po kombinaci na jeden dotek, ve kterém bylo cílem nácvik zakončení, kterému  předcházející kombinace na jeden dotek a uvolnění prostoru pro zakončení krajního hráče.
 
Cvičení je určeno i pro malý počet hráčů, minimální počet je šest hráčů do pole a brankář. Je možné ho zařadit i do skupinového tréninku určeného pro útočníky, ofenzivní záložníky a hráče, kteří se dostávají do zakončení v prostoru pokutového území. Cílem cvičení je zaměřit se na vytváření brankových příležitostí a efektivitu zakončení.  


Cvičení je určeno pro 6-8 hráčů do pole a 1-2 brankáře věkové kategorie od mladších žáků až po mladší dorostence (U12-U17). V případě, že velká s brankářem je nahrazena dvojicí nebo trojicí malých branek, tak je možné cvičení zařadit i do do tréninku přípravek.


 

Tipy na cvičení zaměřené na zakončení z pokutového území:

 

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem střeleckého cvičení je nácvik zakončení středem po předchozí přízemní kombinaci na omezený počet doteků. Zakončující hráč si míč naráží s dvojicí neutrálních hráčů, po druhém naražení obíhá druhého hráče a prvním dotykem zakončuje. Zakončující hráč po přijmutí míče navádí míč do střelecké pozice a akci zakončuje střelbou. Středoví hráči, kteří se zapojují do kombinace a po zakončení akce přebíhají na druhou stranu, aby se zapojili do další akce. 

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je prodloužené pokutové území 
- rozměry herního prostoru jsou 40x25 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- na delší straně herního prostoru (brankové čáře) je postavena branka
- ve svislé ose herního prostoru jsou postaveny dvě dvojice tréninkových figurín
- figuríny mezi sebou mají rozestup 12 metrů
- od krajní strany herního prostoru jsou figuríny ve vzdálenosti 14 metrů
- první dvojice figurín je ve vzdálenosti 10 metrů od branky
- druhá dvojice figurín je zapíchnuta 20 metrů od brankové čáry
- čtveřice figurín tvoří obdélník 12x 10 metrů
- cvičení je určeno:
(a) 6 hráčů do pole (A-F)
(b) 1-2 brankáře (G)
- hráči (A) a (D) stojí na brankové čáře, v levém rohu pokutového území
- hráči (E) a (F) jsou na brankové čáře, v pravém rohu pokutového území
- první z naražečů (B) stojí u levé horní figuríny
- druhý z naražečů (C) stojí u levé dolní figuríny
- brankář (G) chytají v brance
- rozehrávající hráči na brankové čáře mají k dispozici dostatek míčů

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje rozehrávající hráč (A) přihrávkou na narážeče (B)
- hráč (A) vyráží do prostoru za míčem
- narážeč (B) prvním dotykem vrací míč zpět na rozehrávajícího hráče (A)
- po naražení se hráč (B) otáčí proti hráči (C)
- rozehrávající hráč (A) delší přihrávkou hledá druhého narážeče (C)
- okamžitě po odehrání míče vnější stranou obíhá hráče (C)
- narážeč (C) míč přihrává na prvního narážeče (B)
- narážeč (B) míč posílá proti rozehrávajícímu hráči (A)
- hráč (A) přijme míč a navádí ho do střelecké pozice
- akci zakončující hráč (A) zakončuje střelbou
- po zakončení hráč (C) přebíhá na pozici prvního narážeče na druhé straně
- stejně tak hráč (B) se přesouvá na pozici druhého nahrávače
- cvičení opakuje, další akci zahajuje hráč (E) z pravé strany

 

 

Trenérské poznámky:

- po stanoveném počtu akcí/časovém limitu se mění role hráčů (zakončující/nahrávači)
- při menším počtu hráčů je možné cvičení provádět pouze z jedné strany
- u mladších věkových kategorií je možné zakončovat do malých branek bez brankáře
- na pozice nahrávačů je možné využit hráče po zranění nebo s velkým zápasovým zatížením 
- hráči mohou soutěžit o větší počet vstřelených branek

 


Tipy na cvičení na nácvik zakončení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) tvar čtveřice středových tréninkových figurín (kosočtverec, čtverec)
(b) postavení tréninkových figurín (menší/větší) hloubka
- cvičení je možné zahajovat autovým vhazováním 
- hráč musí akci zakončovat uvnitř/mimo pokutové území
- do pokutového území je možné umístit tréninkové figuríny (pasivní obránci) 


Pomůcky:

- 1x branka
- 12x míč
- 4x mety (kloboučky)
- 4x tréninková figurína
- rozlišovací trika (2 barvy) 

 

TIP REDAKCE