Cvičení určená pro útočníky jsou v převážné většině zaměřena na střelbu a zakončení. bylo tomu tak v cvičeních Kombinace na třetího se zakončením nebo Pomocnými přihrávkami si připrav zakončení, ve kterém je cílem vytvořit prostor pro individuální zakončení pro záložníka, který nabíhá z hloubky pole.

Cvičení s názvem Opakované sklepnutí míče od útočníka, které je určeno jak pro útočníky, tak pro ostatní pozice, je v rámci rozcvičení před tréninkem zaměřit se na předfinální fázi, která předchází vlastnímu zakončení. Situace je blízká utkání, vychází z obvyklých herních situací a proto se jedná o jedno z nejvhodnějších cvičení.    

Cvičení je organizačně jednoduché, nevyžaduje velký prostor a je určeno pro 4 hráče do pole. Zvládnou ho hráči věkové kategorie mladších a starších žáků. Jedinou zvláštností je přítomnost dvojice míčů, která zaručuje, že všichni hráči jsou neustále v permanenci.

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je v rámci rozcvičení pracovat obvyklých herních činnostech a pohybech hrotového útočníka. Jde především o naražení míč na podhrotové hráče, přijmutí míče, otočení se s míčem, včetně jeho krytí. Během cvičení jsou aktivní i hráči středové řady, kteří si aktivně mění pozice a to ať už s míčem nebo bez míče. Hráči během cvičení pracují s dvojicí míčů, proto je třeba, aby mezi nimi probíhala intenzivní komunikace. 

 


Organizace průpravného cvičení:

- prostorem herního cvičení je obdélník
- obdélník má rozměry 12x18 metrů
- na obvodu herního prostoru jsou pomocí kužely vyznačeny 3 výchozí pozice:
(a) pozice levého záložníka (A) na levé straně ve třetině délky strany
(b) pozice středního záložníka (B) ve středu dolní strany
(c) pozice pravého záložníka (C) na pravé straně ve třetině délky strany
- v ose herního prostoru, ve dvou třetinách herního prostoru jsou dvě zapichovací tyče
- rozestup dvojice zapichovacích tyčí je 10 metrů
- cvičení je určeno pro 4 hráče do pole:
(a) levý záložník je na pozici (A)
(b) střední záložník je na pozici (B)
(c) pravý záložník je na pozici (C)
(d) útočník (D) je mezi dvojicí zapichovacích tyčí
- krajní záložníci (A) a (C) mají u nohy míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje levý záložník (A)
- hráč (A) přihrává na hrotového útočníka (D)
- po přihrávce hráč (A) vyráží na pozici středního záložníka (B)
- útočník (D) prvním dotekem naráží míč na středního záložníka (B)
- okamžitě po naražení útočník (D) obíhá zapichovací tyč po své pravé ruce
- středový záložník (B) míč přijme a vyráží s ním k pozici levého záložníka
- útočník (D) probíhá mezi dvojicí středových tyčí a běží proti hráči (C)
- cvičení se opakuje z druhé strany od záložníka (C)

 

 

Tipy na související cvičení:

 

Varianty:

- je možné změnit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- je možné upravit rozestup tyčí 
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- hráči po odehrání míče provádí obratnostní cvik 
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 


Pomůcky:

- 2x zapichovací tyč
- 2x míč
- 3x kužel (klobouček)
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE