Mezi cvičení se zaměřením na přijmutí míče, zpracování a jeho následné ovládání s častými změnami směru, případně pod tlakem času nebo soupeře patří Přijmi míč a přesně přihraj nebo týmové cvičení Přihraj do rohu a běž, do kterého se hráči zapojují s různou mírou intenzity zapojení do cvičení.

Cvičení s názvem Přijmi míč, otoč se s ním a přihraj je vhodné pro rozcvičení hráčů věkové kategorie starších žáků a dorostenců nebo jako hlavní část pro týmy přípravek a mladších žáků.  

 

Tipy na cvičení zaměřené na techniku a ovládání míče:

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je naučit hráče přijmout - v běhu proti hráči - směřující přihrávku, zpracovat míč prvním, maximálně druhým dotekem, posunout si ho do prostoru kam hráč povede míč, otočit se s ním na malém prostoru, provést ho krátkým úsekem maximální intenzitou a poté přesně přihrát spoluhráči a vyrazit sprintem za míčem. 

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- prostorem cvičení je čtverec
- rozměry čtverce jsou 16x16 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- v polovině herního prostoru jsou dvě zapichovací tyče
- rozestup zapichovacích tyčí je 5 metrů
- cvičení je určeno pro 7 hráčů do pole (A-F):
(a) v levém dolním rohu jsou hráči (A) a (E)
(b) v levém horním rohu jsou hráči (B) a (F)
(c) v pravém horním rohu je hráč (C)
(d) v pravém dolním rohu je hráč (D)
(e) u levé zapichovací tyče je hráč (G)
- hráči (A) a (B) mají u nohy míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (G)
- hráč (G) vyráží proti hráči (A)
- hráč (A) přihrává proti noze hráče (G)
- hráč (A) po přihrávce vyráží vpřed k levé zapichovací tyči
- středový hráč (G) míč přijme a otáčí se s ním do středu hrací plochy
- tak aby levou tyč měl po své pravé ruce
- hráč (G) míč provádí míč zezhora mezi tyčemi
- poté po své levé ruce vede míč okolo pravé zapichovací tyče 
- následně přihrává hráč (G) míč na hráče (C)
- po přihrávce hráč (G) vyráží na pozici hráče (C)
- hráč (C) míč přijme a vede ho do zástupu hráč§ (B) a (F)
- další akci zahajuje hráč (A) pohybem proti hráči (B)
- cvičení se opakuje

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- cvičení je možné zahájit autovým vhazováním
- cvičení je možné provádět v opačném směru/z druhé strany 
- maximální počet hráčů je 10 hráčů
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- je možné upravit rozestup tyčí
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 4x kužel (meta, klobouček)
- 2x zapichovací tyč
- 2x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE