Cvičení s míčem, které jsou určeny pro rozcvičení před tréninkem, jsme se věnovali v cvičeních Opakované sklepnutí míče od útočníka nebo Přihráj do rohu a běž, ve kterém hráči střídají různé formy zapojení do cvičení, od intenzivního vedení míče, přes přihrávky a pohyb za míčem, po statické naražení míče na spoluhráče. 

Cvičení s názvem Naražení míče a diagonální naběhnutí je určen pro skupinové rozcvičení, do kterého je zapojeno 6, případně 8 hráčů. V organizačně nenáročném cvičení hráči kombinují, naráží míč a nabíhají si do volného prostoru.    


Cvičení se zaměřením na naražení a hru prvním dotekem:

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik jednoduché kombinace, která probíhá mezi dvojicí hráčů a je zakončena zapojením třetího hráče. V kombinaci se hráči zaměřují na přízemní přihrávky, přijmutí míče, naražení prvním dotekem a vyražení do volného prostoru. Hráči se v cvičení musí soustředit na první dotek s míčem, správné postavení těla a okamžitou reakci po odehrání míče.  

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry čtverce jsou 16x16 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomoci kuželů
- na každé z diagonál je zapíchnutá jedna zapichovací tyč
- zapichovací tyče jsou tři metry od od dolních rohů herního prostoru
- cvičení je určeno pro 6 hráčů do pole (A-F):
(a) v levém dolním rohu je hráč (A)
(b) v levém horním rohu jsou hráči (B) a (C)
(d) v pravém horním rohu je hráč (D)
(e) v pravém dolním rohu stojí hráči (E) a (F)
- míč má u nohy hráč (B)  

 

Natoč cvičení na svém tréninku!


Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (B)
- hráč (B) po zemi přihrává na hráče (A)
- po přihrávce rozehrávající hráč (B) vyráží proti hráči (A)
- hráč (A) prvním dotekem naráží míč na hráče (B)
- po naražení hráč (A) vyráží po diagonále směrem k hráči (D)
- hráč (B) prvním dotekem naráží na rozběhnutého hráče (A)
- hráč (B) jde po přihrávce na pozici hráče (A)
- hráč (A) zahrává dlouhou přízemní přihrávku na hráče (D)
- po přihrávce jde za míčem na pozici hráče (D)
- hráč (D) zahajuje další akci z druhé strany

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) tvar herního prostoru (obdélník)
(b) postavení zapichovacích tyčí uvnitř herního prostoru
- první přihrávka od rozehrávajícího hráče jde vzduchem
- cvičení je určeno maximálně pro 8 hráčů
- hráči cvičení provádí přihrávky/vedení míče "slabší" nohou
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 4x kužel
- 2x zapichovací tyč
- 1x míč

 

TIP REDAKCE